weby pro nejsevernější čechy

Pamětní deska Aloise Senefeldera na Staroměstské tržnici v Rytířské ulici v Praze

Na domě čp. 406/10 v Rytířské ulici v Praze vlevo od vstupu do Staroměstské tržnice je umístěna pamětní deska Aloise Senefeldera.

Specializovaný web pražských pamětních desek uvádí:

Na domě čp. 406 v Rytířské ulici 10 v Praze 1 Staré Město je umístěna bronzová pamětní deska s reliéfem hlavy v medailonu a textem:

„V domě čp.408-I na jehožto staveništi povstala tato městská tržnice, narodil se vynálezce kamenotisku Alois Senefelder dne 6. listopadu 1771“ .

Deska byla osazena na původní dům roku 1871 Spolkem pražských litografů a Uměleckou besedou dvojjazyčně; na novostavbu tržnice přenesena v roce 1896 nákl. Obce Pražské jen česky.

Na budově Staroměstské tržnice v Rytířské ulici č. 10 nám pamětní deska připomene rakouského herce, vynálezce a dramatika. Vynalezl litografii, neboli kamenotisk, jehož princip dnes využívá ofset jako uměleckou techniku pro tisk grafických listů.

Series Navigation<< Husův balvan na Husově náměstí v LoděniciPamětní deska Františka Palackého na MacNevenově paláci v Palackého ulici v Praze >>
Tagy