weby pro nejsevernější čechy

Pamětní deska Sixta z Ottersdorfu na radnici na Husově náměstí v Rakovníku

Na fasádě radnice na Husově náměstí v Rakovníku vlevo od vstupních vrat je umístěna pamětní deska Sixta z Ottersdorfu.

Pamětní deska Sixta z Ottersdorfu (počátek 16. století – 1583). Právník, městský úředník a humanistický spisovatel, rodák z Rakovníka, jeden z představitelů prvního protihabsburského odboje v českých zemích v letech 1546-7. Věnována v roce 1896 Spolkem akademiků západních Čech „Krakovec“ a místním odborem Národní jednoty severočeské. Desku zhotovil sochař Bedřich Šimonovský. Slavnostně odhalena 16. 8. 1896.

Spolek pro vojenská pietní místa:

Nápis:
Sixt z Ottersdorfu
spisovatel
*v Rakovníku
†v Praze 1583.

Zasazeno péčí Krakovce za
přispění měst. rady okr. výboru
a míst. spolku

B. Šimonovský

L. P.
MDCCCXCVI.

Poznámka:
Sixt z Ottersdorfu byl český překladatel, politik, právník, humanista a přední pražský patricij 16. století.

Studoval nejprve na Pražské univerzitě a poté ve Wittenberku. V Praze vlastnil řadu nemovitostí například Sixtův dům na Staroměstském náměstí. Od roku 1546 byl kancléřem Starého Města pražského. Stal se mluvčím stavovského odboje vůči panovníkovi Ferdinandovi I. Po porážce odboje v létě roku 1547 byl zbaven úřadu a na dva měsíce dokonce zajat v Černé věži na Pražském hradě. Po propuštění se věnoval sepisování „samizdatových“ „Akt aneb knih památných čili historie oněch dvou nepokojných let v Čechách 1546 a 1547, které byly polemikou s oficiálními Akty těchto všech věcí, které jsou mezi nejjasnějším knížetem a pánem, panem Ferdinandem a jistými osobami z panského, rytířského a měšťanského stavu království Českého léta tohoto XLVII zběhly“.

V 60. a 70. letech 16. století se Sixt opět vrátil do veřejného života. Jako zástupce měst se například účastnil jednání o České konfesi. Svědectví o těchto jednáních opět zpracoval formou psaného textu, tzv. Diaria. Podobně jako Historie oněch dvou nepokojných let je i Diarium důležitým pramenem historického poznání.

Series Navigation<< Pomník Městských lesů Karlovarských na Sovově stezce v Karlových VarechPamětní deska Jiřího Herolda na domě čp. 81 v ulici Vysoká v Rakovníku >>
Tagy