weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Jana Nepomuckého u kostela Narození Panny Marie v Roudnici nad Labem

U kostela Narození Panny Marie v Roudnici nad Labem, za branou postranního vchodu z Havlíčkovy ulice, stojí na trávníku mezi železným plůtkem socha svatého Jana Nepomuckého.

Těžko hádat, zda se k soše dá nějak normálně dostat. Zdálky se zdá, že nejde o kámen, ale o kov, svatému Janu chybí v náručí kříž a na přední straně soklu je nápis, z něhož na zvětšené fotografii s bídou přelouskám RODINA // Knoppova // Romovackova // .. // Roudnice. Až to vzbuzuje dojem, zda nejde o sochu hřbitovní.

Kupodivu je o soše zmínka v Památkovém katalogu jako o součásti areálu augustiniánského kláštera, ale nic moc se člověk stejně nedozví:

Novodobá postava světce v klasickém ikonografickém pojetí postavena na kónickém hranolovém podstavci s hranolovou patkou a profilovanou římsovou hlavicí. V ploše soklu ryté pole s vytaženými rohy a s dedikačním nápisem.

Series Navigation<< Socha Bojovníka na kruhovém objezdu na třídě T. G. Masaryka v Novém BoruPamětní deska Jindřicha Varhana na Karlově náměstí v Roudnici nad Labem >>
Tagy