weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Antonína Paduánského na mostě přes Stříbrný potok ve Šluknově

Na ulici Dr. Edvarda Beneše, která vede ze Šluknova na Velký Šenov, stojí na zábradlí mostku přes Stříbrný potok socha svatého Antonína Paduánského.

Jedná se o kulturní památku, má tedy záznam v Památkovém katalogu:

Pískovcová barokní socha je umístěna na hranolovém soklu s datací do roku 1765. Znázorňuje světce oděného v tradičním řeholním rouchu se zřasenou draperií, který drží v pravé ruce lilii a v levé ruce knihu, na níž sedí malý Ježíšek nesoucí křížek.

Obdobný text je na webu Libereckého kraje, který propaguje Šluknov:

Jedná se o barokní sochu vysokou 1,8 m z roku 1765, jejíž autor není znám. Znázorňuje sv. Antonína v životní velikosti, který v pravé ruce svírá palmetu a v levé ruce přidržuje knihu, na níž sedí postava Ježíška, který pravou rukou žehná a v levé drží jablko. Nad jejich hlavami pak září sluncové svatozáře. Dílo bylo vysekáno ze dvou druhů kamene – žuly a pískovce. Poslední rekonstrukce sochy proběhla v roce 1998.

V dalším záznamu se lze dočíst:

Na podstavci vystupujícího z roviny parapetu dvouobloukového barokního kamenného mostu je umístěna socha sv. Antonína z roku 1765. Protějšková socha sv. Jana Nepomuckého byla přemístěna ke kostelu sv. Václava ve Šluknově.

To potvrzuje Nataša Brejchová-Steinová ve své knize Zjánštěná item zjančená léta na Děčínsku na stranách 77 a 78:

Nepomuk se postavil na ochranu Šluknova s doprovodem. Spolu se svatým Antonínem Paduánským hlídali kousek od náměstí můstek při silnici na Velký Šenov. Kdy obsadily své posty a kdo je jejich autorem bohužel není známo. Srovnání se sochami z nejbližšího okolí ale napovídá, že buď šlo o Josefa Kleina, autora místního trojičního sloupu, na němž je také sv. Jan, nebo si sochu ze sloupu vzal za předlohu sochař Christian Riedel.

Mne osobně překvapilo, že lilie je tentokrát vyhotovena jako součást sochy, nikoli vyvedena v kovu, což bývá obvyklejší.

Series Navigation<< Socha sv. Antonína Paduánského na ulici T. G. Masaryka ve ŠluknověSocha Panny Marie v ulici Dr. Milady Horákové ve Šluknově >>
Tagy