weby pro nejsevernější čechy

Socha sv. Jana Nepomuckého u hřbitova v Místě

U hřbitovní zdi v obci Místo mezi řadou přenesených světeckých sloupů stojí nejblíže k silnici také jedna socha na podstavci – svatý Jan Nepomucký.

Bohužel, jak už jsem konstatoval u dokumentování některých sloupů, zjistit podrobnosti o tomto druhu památek není vůbec jednoduché, a pokud v okolí nepůsobí tací nadšenci, jako jsou tvůrci webů o nám blízkých horách nebo o mě stále blízkém regionu na západě republiky. Tudíž nevím, odkud socha je, ze kdy je, co je to za erby a tak podobně. Možná někdy něco, zatím snad jen to, že jde asi o kulturní památku z tohoto seznamu ->

Mapy.cz udávají, že socha vznikla kolem roku 1730 a pochází z Ahníkova.

Znalci se nakonec přece jen najdou, a tak nám v komentářích pod článkem přibylo upřesnění, že nositeli erbů byli hrabě Jan Josef Karel z Martinic (*1692, +23.10.1738) a jeho žena hraběnka Philippina von Clary-Aldringen (*1705 +1758). Svatbu měli 1730, patřil jim hrad Hasištejn. A k tomu upřesnění významu výzdoby podstavce – „podivný“ útvar mezi paprsky na reliéfu je světcův jazyk.

A něco málo je nakonec i v památkovém katalogu zde ->

Na dvojitě odstupňovaném soklu je osazena figura světce v kanovnickém rouchu s krucifixem v rukou. Dolní sokl zdobí reliéf aliančního erbu a atribut světce. Postava je pojata poměrně staticky, oproti tomu obě části soklu jsou zdobně profilované.

Původní evidenční list památky zachycuje sochu ještě v Ahníkově:

Socha v obci na návsi. Na bohatém dvakrát odstupňovaném hranolovém soklu, zapřeném volutami, na přední straně s kartuší a s erbem, členěném energickou římsou, na níž po boku po dvojici andílků a atributy Jana Nepomuckého. Na vrcholu stojící postava Jana Nepomuckého v obvyklém podání s kamenným krucifixem na pravici.

DSC_7101.JPG

Celkový pohled na sochu svatého Jana Nepomuckého

DSC_7098.JPG

Erby na přední části podstavce sochy

DSC_7099.JPG

Hvězda a paprsky obklopující jazyk, atribut světce

DSC_7100.JPG

DSC_7107.JPG

Svatý Jan Nepomucký

DSC_7104.JPG

DSC_7108.JPG

Detail podstavce pod sochou

DSC_7106.JPG

Voluty na spodní části podstavce

Series Navigation<< Socha svatého Floriána v MístěSocha sv. Jana Nepomuckého na náměstí v Bochově >>
Tagy