weby pro nejsevernější čechy

Sousoší Piety v Rabštejně nad Střelou

U silnice blízko sochy sv. Barbory v Rabštejně nad Střelou stojí další z místních drobných památek, za svodidly je k vidění sousoší Piety.

O „obyčejných“ sochách je problém najít relevantní informace. Pieta je naštěstí zapsána na seznam kulturních památek, a tak se lze alespoň něco dozvědět na webu Památkového katalogu. A po delším hledání jsem objevil nějaké údaje i na webu obecního úřadu Žihle.

Socha původně stála v aleji u cesty k Vranovu. Byla přemístěna s povolením vrchnosti v roce 1835 do městečka ke kostelní cestě. Ve vojenském a speciálním mapování jsou v místech původního umístění při silnici kříže, nelze přesně identifikovat, který patří které památce, které tam původně stály. V 80. letech 20. století byla socha restaurována Janem Bradnou a umístěna na betonový podstavec za svodidly u silnice. 

Nejstarší zprávu o soše uvádí soupis náboženských památek z poloviny 19. století, který ji popisuje jako sochu z kamene, nádherně vypracovanou, natřenou v roce 1835 nově tmavozelenou olejovou barvou. Jako fundátor sochy je uváděn Johann Ferdinand Schöffer, tehdy hejtman rabštejnského panství, jehož iniciály představuje monogram se vročením (I. F. S. 1714) na podstavci.

Do svahu je vestavěn masivní kamenný podstavec (ze zadní strany podepřený vysokým opěrným pilířem) členěný na čelní straně předloženými pilastry s profilovanými hlavicemi a ukončený masivní, ven vyloženou deskou; mezi ně je vložena plochá pásková kartuše s monogramem: “I : F : S / 1714”, pod ním akantové listy.

Na desce je osazen na nízkém soklíku umístěný hranolový podstavec, členěný 4 bočními, z volut vyrůstajícími pilastry, ukončenými vydutými prstenci a římsou; na ní je vztyčen kamenný kříž s krátkými rameny a na křížení s reliéfem trnové koruny. Na soklu v oválné kartuši, tvořené akantovými listy, nápis: “M / DOLO / ROSA”.

Socha výšky 130 cm představuje klasickou Pietu. U paty kříže sedící zahalená postava P. Marie drží na klíně tělo mrtvého Krista. Kristus má na rukou otvory po hřebech, hlavu zvrácenou, obličej otočený vzhůru. Panna Marie hledí dopředu.

Přes ramena kříže diagonálně „arma Christi“ – nástroje umučení (kovové), kopí a kopí s houbou.

Ikonografie se vztahuje k řádu servitů, kteří sídlili na Rabštejne v letech 1671–1786. Stejnému námětu byl zasvěcen i kostel Panny Marie Sedmibolestné. Někdy bývá socha označována jako servitská Pieta.

Materiál: pískovec. Sokl vysoký cca 130 cm, soklík 90 cm, plintus 15 cm. Sochy v životní velikosti. Před soklem vpředu předsunutý stupeň zabetonovaný do základu pod svodidly.

Víc se dohledat nedá.

Sousoší Piety u silnice v Rabštejně nad Střelou
Sousoší Piety u silnice v Rabštejně nad Střelou – čelní pohled
Sousoší Piety u silnice v Rabštejně nad Střelou – detail sousoší pod křížem
Detail soklu s vročením
Series Navigation<< Socha Krista Trpitele (Ecce Homo) v Rabštejně nad StřelouSocha svaté Barbory v Rabštejně nad Střelou >>
Tagy