weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Josefa v Lipové

U silnice, vedoucí od podstávkového domu s infocentrem ke kostelu sv. Šimona a Judy v Lipové, v sousedství smíšeného zboží a šikmo naproti místní škole, stojí v travnaté ploše socha svatého Josefa s Ježíškem v náručí.

Jedná se o kulturní památku, Památkový katalog praví:

Pískovcová plastika světce v životní velikosti stojícího v kontrapostu s bohatě zvlněnou draperií a s Ježíškem na levé ruce pochází z 2. pol. 18. stol. Je umístěna na bohatě členěném soklu, zdobeném akantovými rozvilinami, uzavřeném volutovou profilovanou římsou.

Kniha Zjánštěná item zjančená léta na Děčínsku Nataši Brejchové-Steinové (Okresní muzeum Děčín 2001) při popisu nedalekého sv. Jana Nepomuckého zmiňuje, že autorem statue by měl být  Christian Riedel z Velkého Šenova. Autorství potvrzuje další zdroj, kde se dokonce udává konkrétní rok – 1771. Sokl pod sochou je tu ovšem označen jako rokokový.

Původní evidenční list památky z roku 1967 se od výše zmíněného záznamu příliš neliší:

Třídílný bohatě členěný sokl, zdobený akantovými rozvilinami, uzavřený volutovou profilovanou římsou. Na soklu socha sv. Josefa v životní velikosti, v bohatě rozvlněné draperii, Ježíšek na levé ruce, pravá noha sv. Josefa mírně vykročena. Pravá ruka svěšena podle těla.

V poznámkách je zmínka, že dle zadní strany soklu byla socha roku 1858 přenesena. Ovšem odkud? A také „spodní část pravé ruky sv. Josefa a oválná kartuš na soklu uraženy„.

Kartuše na soklu je kompletní, s černou barvou provedeným německým nápisem, na který jsem krátký. Pravá ruka nevisí podél těla jen tak, je doplněna (ze zcela zjevně jiného materiálu) a svírá pozlacenou lilii. Obě sochy mají zlacené svatozáře. Kolem jsou kamenné sloupky pospojované řetězem (obdélník 4×3) a vnitřní prostor kolem soklu je vysypán kačírkem. Kolem sochy jsou nově vysazeny stromy. Podle obecního webu prošel sv. Josef spolu s řadou dalších zdejších drobných sakrálních památek restaurováním. Nápis na zadní straně vzal za své, je z něj patrno jen to, že tam kdysi býval.

Series Navigation<< Socha svatého Jana Nepomuckého v LipovéSousoší Kalvárie u křížové cesty v Ruprechticích >>
Tagy