weby pro nejsevernější čechy

Socha Diavolo (Ďábel) u Pražské brány v Mělníku

V ulici 5. května u Pražské brány v Mělníku je umístěna socha Diavolo (Ďábel).

Turistické informační centrum Mělník:

Architektonické řešení pracuje s ideou středověkého principu – „zlo“ zůstává před branami města, „dobro“ za branami. Na kamenný podstavec z červené žuly před bránou je umístěna kovová plastika „Diavolo“, za bránou je pak na její stěnu umístěna plastika „Anděl“. Autorem plastik je David Szalay.

Mělnický Deník:

28. 5. 2010 – Mělník se inspiroval středověkou ideou – Zlo před branou a dobro za branou města.

Pítko, se kterým se původně počítalo v projektu obnovy historického centra Mělníka pod Pražskou branou, nahradil symbol zla. Přes dva metry vysokou sochu ďábla v pátek v ulici 5. května instaloval na žulový podstavec její tvůrce David Szalay se dvěma spolupracovníky.

Nahrazení pítka ocelovou plastikou satana, kterou na druhé straně brány doplňuje plastika anděla, je inspirováno středověkou ideou – Zlo zůstává před branami a dobro za branami města.

Umělecký kovář z Turnova na hrozivě vzhlížejícím díle „Diavolo“ pracoval dva týdny. „Jde o svařovanou ocel. Některé části jsou vykované a následně svařené. Hotový kus je potom patinovaný,“ vysvětlil Szalay a dodal, že původní ďábel pro Mělník byl menší, ale v ulici nepůsobil dobře, proto umělec přistoupil na jeho zvětšení.

Ač výjimečně při procházce Mělníkem připraven a vybaven poznámkami, „satanův“ andělský protějšek jsem neobjevil. Nevím, zda pro svou provozní slepotu, nebo proto, že už není – tak třeba příště. Ano, až napodruhé – Anděl je proti Ďáblovi daleko menšího vzrůstu a ještě k tomu nenápadný.

Series Navigation<< Socha svatého Jana Nepomuckého ve Svatováclavské ulici na domě čp. 13/1 v MělníkuPamětní deska prvního mimopražského provedení Prodané nevěsty na domě U Zlatého hroznu v Mělníku >>
Tagy