weby pro nejsevernější čechy

Pomník Nové dějiny v Jáchymově

V prostoru mezi kostelem svatého Jáchyma a Královskou mincovnou v Jáchymově je umístěn pomník Nové dějiny (někdy nazývaný Nová doba).

Jeho místo patřívalo pomníku obětem prusko-rakouské války, který byl už za první republiky z ideologických důvodů odstraněn.

O dnešním pomníku zde ->

Pomník Nové dějiny je nesprávně nazýván Pomníkem republiky, či dokonce Pomníkem osvobození. Symbolizuje nové období města, které nastalo odstraněním německého živlu, čímž se Jáchymov stal českým městem. Najdeme ho v sousedství radnice a mincovny na místě, kde původně stál Památník obětí Prusko-Rakouské války. Po vzniku ČSR byl původní pomník snesen a jeho podstavec posloužil pro instalaci pomníku nového.

Pomník byl vybudován v roce 1947 Sborem dobrovolných hasičů na návrh jejich starosty (velitele) Josefa Vobra. Ten byl zároveň i ředitelem národní školy v Jáchymově. Slavnostní odhalení proběhlo 28. října 1947 a za město jej do správy převzal předseda MěstNV Jan Šnorek.

Další podrobnosti na webu Památky a příroda Karlovarska ->

Pomník osvobození byl vytvořen neznámým autorem na podzim roku 1947 z iniciativy místní jednotky Sboru dobrovolných hasičů na Hornickém náměstí mezi budovou královské mincovny a děkanským kostelem sv. Jáchyma v travnatém svahu nad levou stranou silnice na Boží Dar v horní severozápadní části města Jáchymov (Sankt Joachimsthal). K vybudování pomníku posloužil zachovaný podstavec sneseného pomníku obětem prusko-rakouské války, který stával v těchto místech. Slavnostní odhalení pomníku a jeho předání městu proběhlo poté dne 28. října 1947.

Postupem let však přestal být pomník udržován a postupně zchátral. V posledních letech byla nově natřena deska s československým státním znakem.

Hranolový pomník se zkosenou horní částí, obložený deskami z hlazené žuly. Na přední straně pomníku je osazena kovová deska s barveným reliéfním československým státním znakem. Podstavec pomníku tvoří nízký rozšířený hranolový žulový sokl. Na přední straně podstavce bývala původně osazena stylizovaná rozevřená kniha s českým věnovacím nápisem na listech: „NOVÉ DĚJINY 5. – 9. V. 1945“. Kniha je dnes odlomena a opřena o podstavec. Základnu pomníku tvoří na kamenném stupni tvořeném dnes částečně rozvalenými žulovými hranoly.

Pomník je umístěn na umělé terase ve svahu čtvercového půdorysu, přístupné schodištěm o devíti profilovaných žulových stupních. Terasa je po stranách ohraničena okrasnými keři v záhonech s nízkými betonovými obrubníky.

Series Navigation<< Socha svatého Jana Nepomuckého v JáchymověSochy lvů u vjezdu do lázeňského parku k hotelu Nový dům v Lázních Libverda >>
Tagy