weby pro nejsevernější čechy

Socha Panny Marie v Kamenickém Šenově

V Kamenickém Šenově na křižovatce ulic Kopeček a Odboje stojí socha Panny Marie.

Jde o kulturní památku,  záznam v Památkovém katalogu je velmi stručný:

Sochu Panny Marie (dříve mylně označenou jako sv. Annu) zhotovil sochař Wenzel Füger z Markvartic na objednávku obchodníka se sklem Georga Josefa Zahna roku 1735 jako součást širší kompozice společně s nedochovaným sousoším Ukřižování a dalšími sochami.

Původní evidenční list památky popisuje sochu po „technické“ stránce:

Socha sv. Anny. Hranolový sokl s esovitě prohnutými, v dolní části se rozšiřujícími stěnami, skosené hrany. U přední stěny pod půlkruhově proloženou římsou kartuš, na bocích mušle. Světec v bohatě zřaseném rouše, ruce zkříženy. Kámen.

Series Navigation<< Sochy na schodišti kostela sv. Mikuláše a sv. Alžběty v ChebuSocha svatého Jana Nepomuckého u kostela Narození svatého Jana Křtitele v Kamenickém Šenově >>
Tagy