weby pro nejsevernější čechy

Socha sv. Barbory u Kvítkova

Uprostřed volné krajiny nad obcí Kvítkov stojí osamocená socha sv. Barbory, ke které vede odbočka z modré turistické cesty z Kvítkova směrem nad údolí Robečského potoka a do České Lípy – Dubice.

Těžko hádat, kdo a z jakého důvodu nechal sochu na tomto místě vystavět. Lidská paměť je přespříliš krátká a nespolehlivá. Na webu Památkového katalogu všehovšudy krátké konstatování:

Socha sv. Barbory pocházející z první poloviny 18. století se nachází na mírném návrší nad obcí. Socha světice je umístěna na soklu s reliéfem Nejsvětější Trojice.

Původní evidenční list památky obsahuje alespoň nějaký popis:

Hranolový sokl, na přední straně relief Nejsv. Trojice, římsa proložena segmentem. Na profilovaném podnoží socha světice v životní velikosti ve volném nařaseném plášti s živůtkem na způsob kyrysu, zdobeném plastickými květy. Pravou rukou třímá ve výši kalich (s hostií), levicí drží k zemi spuštěný meč. Za levou nohou věž (se třemi okny).

Starší fotografie ukazují zarostlé zpustlé místo, dnes je okolí pod sloupy vysokého napětí vyčištěno, kolem sochy je dlažba a je tu dokonce lavička. Socha samotná je ale v bídném stavu, a že reliéf na soklu je Nejsvětější Trojice si troufnou hádat jen ti nejstatečnější…

Strejda Google nakonec přece jen pomohl, na webu o Drobných památkách severních Čech je alespoň něco málo:

V soupisu kapliček a soch z farnosti Kvítkov se o soše uvádí, že stála u vedlejší cesty na vrcholu Šklolního vrchu na pozemku rolníka Kašpara Böhma z domu čp. 8, který sochu udržoval.

Rok jejího postavení nebyl znám. U sochy se zastavovala procesí ve třech prosebných dnech. V roce 1843 byla socha v dobrém stavu, v roce 1885 ji nákladem 50 zlatých renovoval tehdejší majitel hospodářství čp. 8 Josef Hanner.

Socha byla značně poškozená klimatickými vlivy, ale alarmující bylo zejména poškození podstavce sochy, který navazuje na kamenný sokl. Podstavec byl vydrolený, vypadávaly z něj celé části pískovce a hrozilo, že se celá socha v brzké době zřítí.

V roce 2003 proto podal obecní úřad z podnětu našeho občanského sdružení žádost o grant, vyhlášený odborem životního prostředí Libereckého kraje, v jehož rámci získal na opravu 30.000,-Kč. Zároveň byla uspořádána veřejná sbírka. Protože se jednalo o památkově chráněný objekt, ujal se opravy restaurátor Vladimír Žák z Chlumu.

Dne 18. října 2003 bylo okolí sochy vyčištěno od hustého křoví a zcela zasypaný dvoustupňový fundament byl očištěn od nánosu hlíny a kamenů. Poté byl zpevněn rozpadající se podstavec sochy.

V průběhu srpna 2004 byla vytmelena všechna poškozená místa sochy a celý povrch památky byl zpatinován.

Series Navigation<< Sousoší svatého Václava, svatého Jana Nepomuckého a svatého Floriána ve Velkém ŠenověSocha sv. Jana Nepomuckého u Stvolínek >>
Tagy