weby pro nejsevernější čechy

Socha sv. Barbory u Kvítkova

This entry is part 465 of 512 in the series Sochy, skulptury, statue, mozaiky, reliéfy, památníky

Uprostřed volné krajiny nad obcí Kvítkov stojí osamocená socha sv. Barbory, ke které vede odbočka z modré turistické cesty z Kvítkova směrem nad údolí Robečského potoka a do České Lípy – Dubice.

Těžko hádat, kdo a z jakého důvodu nechal sochu na tomto místě vystavět. Lidská paměť je přespříliš krátká a nespolehlivá. Na webu Památkového katalogu všehovšudy krátké konstatování:

Socha sv. Barbory pocházející z první poloviny 18. století se nachází na mírném návrší nad obcí. Socha světice je umístěna na soklu s reliéfem Nejsvětější Trojice.

Původní evidenční list památky obsahuje alespoň nějaký popis:

Hranolový sokl, na přední straně relief Nejsv. Trojice, římsa proložena segmentem. Na profilovaném podnoží socha světice v životní velikosti ve volném nařaseném plášti s živůtkem na způsob kyrysu, zdobeném plastickými květy. Pravou rukou třímá ve výši kalich (s hostií), levicí drží k zemi spuštěný meč. Za levou nohou věž (se třemi okny).

Starší fotografie ukazují zarostlé zpustlé místo, dnes je okolí pod sloupy vysokého napětí vyčištěno, kolem sochy je dlažba a je tu dokonce lavička. Socha samotná je ale v bídném stavu, a že reliéf na soklu je Nejsvětější Trojice si troufnou hádat jen ti nejstatečnější…

Strejda Google nakonec přece jen pomohl, na webu o Drobných památkách severních Čech je alespoň něco málo:

V soupisu kapliček a soch z farnosti Kvítkov se o soše uvádí, že stála u vedlejší cesty na vrcholu Šklolního vrchu na pozemku rolníka Kašpara Böhma z domu čp. 8, který sochu udržoval.

Rok jejího postavení nebyl znám. U sochy se zastavovala procesí ve třech prosebných dnech. V roce 1843 byla socha v dobrém stavu, v roce 1885 ji nákladem 50 zlatých renovoval tehdejší majitel hospodářství čp. 8 Josef Hanner.

Socha byla značně poškozená klimatickými vlivy, ale alarmující bylo zejména poškození podstavce sochy, který navazuje na kamenný sokl. Podstavec byl vydrolený, vypadávaly z něj celé části pískovce a hrozilo, že se celá socha v brzké době zřítí.

V roce 2003 proto podal obecní úřad z podnětu našeho občanského sdružení žádost o grant, vyhlášený odborem životního prostředí Libereckého kraje, v jehož rámci získal na opravu 30.000,-Kč. Zároveň byla uspořádána veřejná sbírka. Protože se jednalo o památkově chráněný objekt, ujal se opravy restaurátor Vladimír Žák z Chlumu.

Dne 18. října 2003 bylo okolí sochy vyčištěno od hustého křoví a zcela zasypaný dvoustupňový fundament byl očištěn od nánosu hlíny a kamenů. Poté byl zpevněn rozpadající se podstavec sochy.

V průběhu srpna 2004 byla vytmelena všechna poškozená místa sochy a celý povrch památky byl zpatinován.

Series Navigation<< Sousoší svatého Václava, svatého Jana Nepomuckého a svatého Floriána ve Velkém ŠenověSocha sv. Jana Nepomuckého u Stvolínek >>
Tagy