weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Václava na schodišti u kostela svaté Barbory u Zahrádek

K areálu kostela svaté Barbory u Zahrádek vede schodiště, které má ve vrchní části na bocích dva vysoké podstavce se sochami – vlevo stojí svatý Václav.

Celý areál je chráněnou kulturní památkou České republiky. O sochách je zmínka v původním evidenčním listě památky:

Na vysokém soklu s profilovanou římsou postava světce ve zbroji. Světec v kontrapostu, s uvolněnou pravou nohou. Ruce původně s atributy, nyní uraženy. Hlava nachýlena doleva.

Stav sochy je katastrofální. Z toho, co zbývá, bych těžko hádal, že jde zrovna o svatého Václava, jak výše zmíněno, chybí mu jakýkoli typický atribut, který by to pomohl určit. Šokující je úroveň „odborných“ oprav, díry v pískovci zamáznuté cementem. Zrovna na takovém místě…

Series Navigation<< Socha svatého Judy Tadeáše na schodišti u kostela svaté Barbory u ZahrádekSocha svatého Antonína Paduánského u kostela svatého Ondřeje v Jestřebí >>
Tagy