weby pro nejsevernější čechy

Pomník Františka Josefa I. před hřbitovem ve Stráži nad Nisou

U přístupové cesty z ulice Studánecká ve Stráži nad Nisou k místnímu hřbitovu je naproti pomníku obětem Velké války pomník Františka Josefa I.

Spolek pro vojenská pietní místa:

Nápis:
Zur Erinnerung
an das 60 jährige
Regierungs-Jubiläum
unseres edlen KAISERS
FRANZ JOSEF I.
1848-1908.

Na paměť
60. výročí panování šlechetného císaře
Franze Josefa I.
1908

Na dodatkové tabulce s českým textem je dovětek „Obnoveno u příležitosti 100. výročí v říjnu 2008“. Jedna z mála zmínek, kterou Google objevil, je ve Čtvrtletníku Severočeského muzea v Liberci zima 2017: Pomník s vyobrazením Františka Josefa I. stojí ve Stráži nad Nisou. Najdeme ho v zeleni před vchodem na hřbitov … byl zřízen v roce 1908 k šedesáti letům na trůnu a v roce 2008 byl obnoven.

A Strážský občasník přinesl informace (červen 2008 a následně září 2008):

Series Navigation<< Hrob Julia Patzelta na hřbitově v Horním Podluží<< Hrob Ferdinanda Schwarze na hřbitově ve Stráži nad NisouPomník Friedricha Ludwiga Jahna v Jiříkově >>
Tagy