weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Vojtěcha v Rabštejně nad Střelou

Nedaleko kamenného mostu přes řeku Střelu v sousedství kamenného kříže se v mírném svahu v Rabštejně nad Střelou nachází jedna z místních soch – svatý Vojtěch.

O „obyčejných“ sochách je problém najít informace. Svatý Vojtěch je naštěstí zapsán na seznam kulturních památek, a tak se lze čerpat na webu Památkového katalogu. A po delším hledání jsem objevil informace také na webu obecního úřadu Žihle.

Umístění sochy je druhotné, socha původně stála v západní části obce v aleji z Rabštejna k Vranovu. Ve vojenském mapování v místech původního umístění jsou při silnici zakresleny kříže, ale nelze přesně identifikovat, který patří které památce, která tu stála. Pískovcová socha byla přesunuta z ohroženého místa do stráně proti pivovaru v roce 1987 sochařem Janem Bradnou.

Kvalitní barokní skulptura je poprvé zmiňována v soupisech náboženských památek v polovině 19. století. Tehdy je uváděna jako: „Socha sv. Donáta z pískovce velmi pěkně vypracovaná, která stávala nedaleko kaple sv. Antonína na levé straně směrem na Vranov. Nechal ji postavit Šebastián Pötting“. Novější soupisy sochu uvádějí pod jménem sv. Vojtecha. Podle atributu však toto přiřazení nelze považovat za jednoznačné – skulptura možná představuje sv. Augustina, biskupa. Řád servitů na Rabštejne patřil k řeholi svatého Augustina, který byl rovněž učencem, o čemž by svědčil atribut knihy (pozn. – socha žádnou knihu nedrží?). U sv. Vojtěcha by se spíš očekávalo pádlo jako mučednický nástroj.

Socha z konce 18. století na bohatě členěném soklu je umístěna vedle smírčího kříže proti čp. 24. Na profilovaném stupni (část soklu zapuštěna pod stávající úrovní terénu) hranolový sokl z pěti částí se středním hranolovým vpadlým polem, zdobeným reliéfními rozvilinami a čtyřlistou růží s festony, nese bohatě profilovanou širokou římsu – desku, na ní hranolový stupeň v horní části v profilu esovitě vydutý, je základnou pro malý odstupněný hranolový soklík, zdobený na čelní straně korunkou a rozvilinovou kartuší, krytý vysokou profilovanou deskou, na níž socha světce v životní velikosti.

Alternativní popis:

Na čtvercové desce o rozměrech 120 x 120 cm stojí nízký (30 x 90 x 80 cm) stupeň s okosenými hranami. Na něm sloupek (90 x 65 x 52 cm) se středovým pravoúhlým polem, zdobeným reliéfně rozvilinami a čtyřlistou růží s festony po stranách, který nese bohatě profilovanou desku (20 x 105 x 90 cm). Na ní je soklík (75 x 69 x 45 cm), zdobený na čelní straně korunkou a rozvilinou s kartuší.

Stojící postava v mírném kontrapostu s levou nohou předsunutou, oděná v dlouhé zřasené roucho, s mitrou na hlavě, má plášť sepnutý na prsou ozdobnou sponou, pravá paže pokrčena drží berlu, levá paže pokrčena, přidržována šátkem, který má světec zavěšen na krku. Levá ruka přidržuje zřasený plášť (výše zmíněný obecní web uvádí, že drží knihu, ta však chybí?). Tvář světce kryje plnovous. Socha v zadní partii hrubě otesaná. Materiál soklu i sochy pískovec. Výška soklu cca 143 cm (bez stupně skrytého pod stávající úrovní terénu), podstavce cca 100 cm, socha v nadživotní velikosti.

A to je vše, co se dá najít.

Celkový pohled na sochu sv. Vojtěcha
Socha sv. Vojtěcha
Socha sv. Vojtěcha
Detail soklu pod sochou (zdoben reliéfními rozvilinami a čtyřlistou růží s festony)
Detail římsy na soklu a podstavce pod sochou (malý odstupněný hranolový soklík, zdobený na čelní straně korunkou a rozvilinovou kartuší)
Series Navigation<< Socha Kristus přítel dítek v Rabštejně nad StřelouSocha sv. Jana Nepomuckého v Andělské Hoře >>
Tagy