weby pro nejsevernější čechy

Pamětní deska Josefa Stejskala na budově u poutního kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici

Na budově vlevo u vstupu do areálu poutního kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici (zřejmě fara) je umístěna pamětní deska Josefa Stejskala.

Deska byla na stěnu umístěna v roce 2016 (při příležitosti druhého výročí úmrtí), o její instalaci informoval Českolipský Deník:

23.1.2016 – Oblíbeného kněze teď bude nově v hornopolickém poutním areálu připomínat pamětní deska i arciděkanský znak.

Když odešel, byl nejstarším, nejvýznamnějším i nejoblíbenějším představitelem římsko-katolické církve na Českolipsku. V úterý 26. ledna to budou přesně dva roky, co v Horní Polici zemřel arciděkan Mons. Josef Stejskal, někdejší papežský prelát, čestný kanovník Katedrální kapituly u sv. Štěpána v Litoměřicích a čestný občan Horní Police.

V hornopolickém poutním areálu ho bude připomínat pamětní deska. „Má sloužit k trvalému uctění památky pana arciděkana,“ uvedl pro Deník bývalý dlouholetý starosta Horní Police Lubomír Šulc, který návrh desky, výrobu znaku a jejich umístění po souhlasu litoměřické diecéze zajistil. Pamětní desku uhradila obec Horní Police.

„Zde žil a šedesát let věrně sloužil lidem Msgre. Josef Stejskal 15. hornopolický infulovaný arciděkan, papežský prelát, čestný kanovník Katedrální kapituly u sv. Štěpána v Litoměřicích a čestný občan Horní Police. Opustil nás ve věku 92 let. Všichni s vděčností na něj vzpomínáme,“ stojí na pamětní desce.

Farářem v Horní Polici se Josef Stejskal stal oficiálně 1. února 1954. Sám ale často vyprávěl, že ve skutečnosti přišel do malé obce už o týden dříve. A týden před 1. únorem 2014 se také završil jeho život. Muž, o kterém se říkalo, že je pod ochranou Panny Marie, tak dovršil v podstatě na den přesně šedesát let služby ve farnostech Horní Police, Žandov a Jezvé.

Narodil se 21. ledna 1922 v Šitbořicích na Břeclavsku a Poštorná u Břeclavi byla také prvním místem, kde sloužil jako kněz. V drsných padesátých letech se ale zřejmě znelíbil těm, kteří tehdy rozhodovali o osudu církve a lidí v ní činných. Ti ho poslali na druhý konec republiky, nejprve do Děčína, pak do České Lípy a odtud do Horní Police. „Tenkrát mi řekli: Pane faráři, vy jste z kazatelny vybízel mládež, aby byla Pánu Bohu věrná. Nelíbilo se jim to. Ale já jsem nikomu neublížil,“ vzpomínal v roce 2010 pro diecézní časopis Zdislava, jak se dostal na Českolipsko.

Když přišel do Horní Police, místní unikátní poutní areál, kterému kdysi dali podobu architekti Giulio a Octavio Broggiové, byl v hrozivém stavu, na mnoha místech ještě poničený od leteckých pum, které spadly koncem války do okolí.

S několika pomocníky, kteří se postupně střídali, se stařičkým zednickým mistrem Josefem Voldřichem z České Lípy a s hospodyní Marií Večeřovou, která se o chod fary stará dodnes (Marie Večeřová zemřela 27. září 2018 v biskupské rezidenci v Litoměřicích ve věku 88 let), dokázal Stejskal celý poutní areál postupně během třiceti let opravit. Úplně zadarmo.

Series Navigation<< Socha Panny Marie v ulici U Plovárny v DěčíněPomník Wenzela Hocke před poutním kostelem Navštívení Panny Marie v Horní Polici >>
Tagy