weby pro nejsevernější čechy

Socha sv. Jana Nepomuckého v Bakově nad Jizerou

U kostela svatého Bartoloměje v Bakově nad Jizerou stojí na nepůvodním místě socha sv. Jana Nepomuckého.

Na rozdíl od nedalekého Antonína, o němž není možno zjistit nic, svatý Jan je kulturní památkou, tudíž lze hledat v Památkovém katalogu.

Pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1731, zřejmě dílo Josefa Jelínka z Kosmonos. Původně umístěna na neznámém místě na okraji města, dnes stojí před severním průčelím kostela sv. Bartoloměje a je orientována čelem k jihu. Základnu objektu tvoří jednostupňová pětistranná obloučkově zprohýbaná podnož. Z podnože vyrůstá členěná šestiboký podstavec s pravoúhlými ústupky na rozích. Sokl má konkávně prohnuté stěny, přechází prostřednictvím patky do dříku. Čelní stěnu patky zdobí akantový list. Dřík podstavce je v dolní části cibulovitě rozšířen. JZ, J a JV stěnu rozšířené části dříku zdobí nízké figurální reliéfy ze světcova života a umučení.Na SV a SZ straně jsou v rytých obdélných zrcadlech s vykrojenými rohy ryté majuskulní nápisy. V horní části dříku na čelní stěně vystupuje reliéfní boltcová kartuš s rostlinným festonem, po obou stranách je rytý letopočet 1731. Na zadní stěně dříku je vyryt lineární pletenec s monogramem A H, nad pletencem rytý, zřejmě nepůvodní nápis HRADISKY IOAN. Podstavec vrcholí trojdílnou římsovou hlavicí, na podstavec ještě dosedá horní šestiboký sokl s pravoúhle odstupněnými rohy a jeho čelní stěnu zdobí akantový list. Na soklu spočívá socha světce s andílkem. Postava klečí pravou nohou na oblaku, který je přidržován z levé strany andílkem. Tělesná osa trupu světce se výrazně esovitě prohýbá a naklání dopředu. Světec je oblečen do klasické kleriky a nepokrytou hlavu zdobí svatozář s pěti hvězdami. V pravé ruce drží zlacený kříž.

Dle městského webuSocha byla za kostel svatého Bartoloměje přemístěna při stavbě sokolovny v roce 1926.“

A to je vše, co se dá najít.

Series Navigation<< Sloup svatého Jana Nepomuckého v Klášteře Hradiště nad JizerouSocha sv. Antonína v Bakově nad Jizerou >>
Tagy