weby pro nejsevernější čechy

Socha svaté Barbory v Rabštejně nad Střelou

U silnice před zámkem v Rabštejně nad Střelou stojí jedna z místních soch – svatá Barbora.

O „obyčejných“ sochách je problém najít jakékoli informace, nevěnují se jim většinou ani místní weby. Svatá Barbora je naštěstí zapsána na seznam kulturních památek, a tak se lze alespoň něco dozvědět na webu Památkového katalogu:

Na vysokém členitém soklu s reliéfním nápisem je osazena socha světice.

Poprvé je socha uváděna v soupise náboženských památek na Rabštejně v polovině 19. století. Popis zní: „z kamene nádherně vypracovaná socha, natřená tmavozelenou olejovou barvou, v dobrém stavu, stojící u kostelní cesty“. Již tehdy byla přestěhována z aleje do městečka, nebyl žádný fond na její údržbu a starala se o ni obec.

Hladký hranolový vysoký sokl členěný na čelní straně vertikálně zavěšenými festony a představeným pilastrem, ukončuje deska, na ní je osazen nižší dole nápadně rozšířený podstavec s masivní římsou. Čelní stranu soklu vyplňuje kartuše s monogramem “I I A W – 1714”, na horním podstavci je ve festonu nápis: „S // BAR // BARA“. Na podstavci osazena profilovaná římsa pod sochou 20 x 65 x 65 cm. Socha světice měří 175 cm.

Který fundátor se pod iniciálami skrývá, se nepodařilo zjistit. Bývají připisovány manětínskému sochaři Borovcovi (Worowetz), s čímž ale není v souladu jméno I nebo A, protože sochař byl Štěpán. Socha navíc neodpovídá manětínskému rukopisu, není vyloučeno, že by mohla být z některé dílny na Žatecku, protože v zápisech diaria konventu v Rabštejně se objevuje jakýsi žatecký sochař.

Socha světice je štíhlá, mírně esovitě prohnutá v nevýrazném kontrapostu, je oděna v historizující šat a plášť, na prostovlasé pootočené hlavě má vínek. U levé nohy má věž, pravou rukou si přidržuje cíp pláště. Hrubozrnný, tvrdý pískovec.

A to je vše, co se dá najít.

Socha sv. Barbory u silnice naproti zámku
Detail sochy sv. Barbory
Detail podstavce sochy s reliéfní výzdobou a datací
Series Navigation<< Sousoší Piety v Rabštejně nad StřelouSocha Kristus přítel dítek v Rabštejně nad Střelou >>
Tagy