weby pro nejsevernější čechy

Socha Panny Marie s Ježíškem u kostela Narození Panny Marie v Hořicích

V okolí kostela Narození Panny Marie v Hořicích vznikl v polovině 20. století z iniciativy Okrašlovacího spolku na ploše bývalého městského hřbitova parčík, ohraničený balustrádou, do kterého bylo osazeno několik cenných barokních plastik z různých míst.

Jednou z těchto soch je vrcholně barokní dílo značné umělecké hodnoty z roku 1735, vyšlé z okruhu Matyáše Bernarda Brauna, přenesené sem z osady Chvalina. Podle wiki je socha od J. V. Devotyho, jednoho z žáků Matyáše Bernarda Brauna.

Info o soše v Památkovém katalogu:

Socha Panny Marie s Ježíškem na podstavě stávala na vrchu Mohylíku (osada Chvalina) při silnici z Hořic do Hradce Králové, u rozcestí k Dobré Vodě. Nyní se nachází u děkanského kostela Narození Panny Marie v Hořicích, po jeho severní straně.

Materiálem je světlý pískovec, dílo je orientováno k východu. Na hranolovitý sokl (výška 60 cm, hloubka 85 cm) s pravoúhle vykousnutými rohy a sestupující profilovanou horní hranou dosedá podstavec (výška 87 cm) hruškovitého tvaru, v dolní části baňatý, v horní hranatý. Čelně v mírně předsazeném poli sledujícím tvar podstavce vtesaný latinský nápis provedený v humanistické minuskule, text: “Pono e(t) Voto / AnIMo DeVoto / TVo HonorI / RegIna PoLI / AVe VIrgo SaCrata / SaLVe Spes nostra Beata / S. A. W. / P. T. C. H.”, chronogram 1735, z levé strany vtesaný nápis, text: “Tak tebe pozDraWVgI / genž tebe MILVgI / CtzIteLoVe tVogI.”, chronogram 1735, z pravé: “BVD PozDraVena / ODWsseCH z WeLebena / O KraLoVno Nebeska”, chronogram 1735, oba boční nápisy jsou provedeny ve fraktuře.

Na podstavci je posazena výrazně širší profilovaná římsa se segmentkem vyříznutými rohy, která přechází v horní části v kónicky se zužující a oblounem zakončený soklík, celková výška hlavice 43 cm. Na soklíku socha Panny Marie, která má svůj vlastní plintus. Světice v životní velikosti, v pravém kontrapostu, na levé ruce v náručí drží malého Krista, jež pravou rukou hladí matku po tváři. Pravá ruka Panny Marie přidržuje plášť (údajně měla v této ruce žezlo, které dnes chybí). Oděna je ve volný splývavý řasený šat, přes který je přes ramena přehozen plášť, na hlavě královskou korunu, Ježíšek nahý.

Series Navigation<< Socha sv. Jana Nepomuckého u kostela Narození Panny Marie v HořicíchSloup svatého Jana Nepomuckého v Klášteře Hradiště nad Jizerou >>
Tagy