weby pro nejsevernější čechy

Pomník T. G. Masaryka v Rabštejně nad Střelou

V parčíku v centru Rabštejna nad Střelou (poblíž zdejšího muzea a infocentra) stojí ve stínu stromů pomník T. G. Masaryka.

Podrobně zde:

Památku prezidenta Masaryka se rozhodli připomenout také obyvatelé jednoho z českých nejmenších historických měst. Malý pomník T. G. Masaryka byl odhalen 1. června 1936 na náměstí vpravo od silnice ve směru do Žihle. Jeho autorem byl sochař a keramik Václav Fürst z Podbořan. Pomník T. G. Masaryka pořídila Národní jednota pošumavská. Podle okresních novin se slavnostní odhalení konalo pod záštitou ministra národní obrany Machníka, za účasti vojska a hudby od 35. pluku Foligno z Plzně. Slavnost byla manifestací české komunity žijící v převážně německojazyčném regionu.

Socha stála na náměstí jen krátkou dobu. Během zabírání Sudet německou správou byla busta poškozena a následně odstraněna. Po únoru 1948 byl na monolit podstavce upevněn plechový emblém se srpem a kladivem. V srpnu 1968 byl odstraněn, včetně děkovné desky připomínající osvobození Rabštejna Rudou armádou.

Pomník byl následně v 70. a 80. letech 20. století chápan jako připomínka obětí druhé světové války. Po roce 1989 byla na kamenný sokl opět osazena Masarykova busta.

Series Navigation<< Plastika Žulové Q v parku mezi vlakovým a autobusovým nádražím v České LípěPamátník Johanna Wolfganga Goetha na náměstí v Andělské Hoře >>
Tagy