weby pro nejsevernější čechy

Dvojice kamenných vodotrysků v zámeckém parku v Ploskovicích

Před torzem oranžérie v zámeckém parku v Ploskovicích se v trávníku nachází dvojice kamenných prvků, zcela jasně zde umístěných druhotně.

Jedná se součást památkově chráněného areálu zámku, oba „vodotrysky“ mají svůj vlastní záznam v Památkovém katalogu:

Kamenný vodotrysk I.  –  Kamenný vodotrysk II.

Torzo zřejmě barokního dvoudílného vodotrysku (asi 1. polovina 18. století), které sestává ze vzhledově shodné dvojice kamenných prvků v podobě stylizované kaskádovitě otevřené kamenné květiny s vystupující střední částí.

Pískovcový útvar byl pravděpodobně součástí zaniklé barokní fontány, dnes je umístěn v severní zahradě, před jižním průčelím bývalé oranžérie. Vodotrysk je asi 50 cm vysoký, kamenné prameny vytvářejí dvě patra, v jeho blízkosti se nachází druhý identický útvar.

Kamenný vodotrysk je neoddělitelnou součástí sochařské výzdoby tvarově rozmanitého parku původního barokního areálu ve stylu maison de plaisance od Kiliána Ignáce Dienzenhofera, ze které následná romantická adaptace od Jana Bělského v letech 1850 – 53 vytvořila mimořádně cenný urbanistický komplex.

 

Series Navigation<< Dvojice obelisků na schodišti terasní zídky v zámeckém parku v PloskovicíchSocha svaté Anny v zámeckém parku v Ploskovicích >>
Tagy