weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Benedikta u kláštera v Hejnicích

V parku areálu kláštera v Hejnicích vede od jeho budovy ke kapli svatého Antonína nízká přerušovaná zídka, na níž je osazeno několik svatých. První sochou zleva je svatý Benedikt.
O sochách nejde nic moc najít, památkový katalog dokonce v původním evidenčním listě uvádí jen „v areálu se nachází sochy sv. Václava, J. Nepomuckého a 2 světců umístěných před kostelem na pilířích„. Přitom je soch pět. O něco dále pak „Sochy osazeny na vysokých hranolovitých podstavcích zakončených širokou profilovanou římsou. Podstavec tvoří nepřímo sloupy vstupních bran po stranách ke kostelu„. Web města pro jistotu nejmenované světce ani nezmiňuje a přiznává jen Václav a Jana.

A aby zmatků nebylo málo, některé prameny tuto sochu označují za Jakuba z Marky (Marchie), který by ale měl stát uprostřed nad kašnou.

V městských dokumentech lze objevit soupis, v němž Benedikt nefiguruje:

Podrobný soupis lze nalézt v encyklopedii Soupis nemovitých kulturních památek v Libereckém kraji. Určení sochy jako Benedikta z Nursie by odpovídalo, protože mezi atributy tohoto světce patří pohár a malý had nebo dráček (ovšem proč, to jsem nenašel).

Series Navigation<< Socha svatého Jakuba della Marca u kláštera v HejnicíchSocha svatého Františka Solánského u kláštera v Hejnicích >>
Tagy