weby pro nejsevernější čechy

Socha sv. Jana Nepomuckého v Miletíně

U kostela Zvěstování Panny Marie v Miletíně stojí socha sv. Jana Nepomuckého.

V Památkovém katalogu jen zmínka o existenci sochy jako součásti areálu kostela:

Socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1701.

Pro podrobnosti je třeba zajít jinam:

Svatý Jan Nepomucký na Parkáni. Sochu českého světce, tehdy ještě pouze blahoslaveného, nechal postavit v roce 1701 Jan Palacký, sekretář hraběte Jiřího Fridricha z Oppersdorfu, před věží na rozcestí silnice k Jičínu a cesty k zámecké bráně. Původně byla opatřena zábradlím. Představuje světce v tradičním pojetí – v kněžském rouše s krucifixem a palmovou ratolestí (symbolem mučedníka) v rukou, kolem hlavy svatozář z pěti hvězd, symbolizujících písmena latinského tacui (mlčel jsem) – odkaz na nevyzrazení zpovědního tajemství, které jej podle legendy stálo život. Podstavec je rovněž ozdoben palmovými ratolestmi – symboly mučednictví a vítězství.

Jan z Pomuku (asi 1350 – 1393) se jako kněz stal r. 1389 generálním vikářem svatovítské kapituly a jako blízký spolupracovník arcibiskupa Jana z Jenštejna padl za oběť politickému boji mezi arcibiskupem a králem Václavem IV. Byl utýrán při výslechu a jeho tělo vhozeno do Vltavy. Podle legendy pak bylo nalezeno v řece obklopené září pěti světel.

Na podstavci je nápis:
SIt tIbI LaVs et honor // NepoMVCene Ioannes // perpetVVs Vere es // serVVs In aXe DeI

z druhé strany:
ErVIt In VIVIs opVs // IstVD gente PaLatskI // CVIVs qVI sanCt // noMen In orbe gerIt

V předvečer světcova svátku byla 15. května 1870 socha přenesena na místo severně od věže na vyklizené spáleniště, kde až do r. 1846 stávala stará škola. Při stěhování bylo odstraněno kamenné zábradlí a po stranách sochy nově vysazeny lípy. Ty zde zůstaly do roku 1964, kdy byly jako staré a uschlé odstraněny. Na původní místo sochy v křižovatce cest byl po 2. sv. válce zasazen smrk. Ten se stal později na několik desetiletí symbolem miletínských Vánoc, když byl natrvalo ověšen barevnými žárovkami. Pokácen byl 25. března 2008 – tím se opět úplně odkryl pohled od náměstí na věž s kostelem i sochou sv. Jana. Vedle sochy pak, počátkem května, miletínští vysadili nové lípy. Na podzim dostal celý prostor novou parkovou úpravu.

Series Navigation<< Socha sv. Notburgy v MiletíněSocha sv. Jiří v Miletíně >>
Tagy