weby pro nejsevernější čechy

Socha Chůze proti větru na terasách u obchodního centra Chomutovka v Chomutově

Na terasách u obchodního centra Chomutovka (bývalý Prior) je poblíž schodiště do městského parku socha Chůze proti větru.

O soše se píše v knize Sochy Chomutova Jaroslava Pachnera (vydalo statutární město Chomutov 2013), strany 54 a 55.

Pískovcová plastika Chůze proti větru je jedním z výsledků sochařského sympozia v Chomutově roku 2006. Je osazena v chodníku pěší zóny za obchodním domem Chomutovka a obrací se ke směru převažujících větrů. Tvůrcem sochy je kadaňský malíř a sochař Herbert Kisza. Narodil se 16. června 1943 v Podobře. Základní školu navštěvoval v České Těšíně. V letech 1957 až 1961 studoval na Střední škole uměleckých řemesel v Brně. Později v letech 1961 až 1967 studoval na Vysoké škole umělecko průmyslové v Praze monumentální malbu u profesora Fišárka. Od roku 1972 žije a pracuje v Kadani. Svoje obrazy vystavoval na celé řadě výstav a nyní také ve své galerii U netopýra přímo na kadaňském náměstí. Převaha jeho tvorby je v grafických listech a obrazech. Pískovcové plastiky a reliéfy najdeme především v Kadani. V roce 1977 vytvořil reliéf pro kadaňskou nemocnici. Na sochařském sympoziu ve Vejprtech vytvořil v roce 1993 sochu Svázaný kámen. Sám potom organizoval sochařská sympozia v zahradě františkánského kláštera v Kadani a zúčastňoval se dalších sympozií ve Vintířově a také v Chomutově. Ve volném terénu na vrcholu stolové hory Úhošť instaloval výraznou sochu, která shlíží do krajiny i do dějin kraje. Socha Vítr je umístěna na hoře Radona u Vintířova. Věnuje se i propagaci přírodních krás našeho kraje. V roce 1994 vydal knihu Galerie U netopýra a v roce 2000 Zprávu z posledního roku druhého tisíciletí, která zobrazuje krajinu Kadaňska, Krušných hor se sídly, smírčími kříži, přírodou a chráněným územím i s průmyslovou oblastí.

Herbert Kisza patří k nejvýznamnějším výtvarníkům severočeského regionu. Jeho grafiky zachytily krajinu druhé poloviny dvacátého století s duchovními hodnotami i s hlubokými jizvami, kterých se dopustil rychle rozvíjený průmysl a důlní těžba.

O zmíněném sympoziu se toho moc najít nedá, jediná zmínka (která se však liší o rok) zde  – Chomutovské noviny č. 13 ze 4. července 2006:

Series Navigation<< Socha Desátý anděl v parku před městským divadlem v ChomutověSloup partnerství na terasách u obchodního centra Chomutovka v Chomutově >>
Tagy