weby pro nejsevernější čechy

Socha Karla Havlíčka Borovského (Vysoké nad Jizerou)

V Parku básníků u hřbitova ve Vysokém nad Jizerou stojí od roku 1891 socha Karla Havlíčka Borovského.

Podrobně se o kopii původní sochy Josefa Strachovského z roku 1883 píše na webu o sochařství:

Socha Karla Havlíčka Borovského byla pro Vysoké nad Jizerou vytvořena roku 1891 jako kopie již existující sochy od Josefa Strachovského. K. H. Borovský stojí v mírném kontrapostu s předsunutou pravou nohou. Jeho tělo je obaleno v těžké draperii a pravá ruka směřuje vzhůru v řečnickém gestu, které v sobě nese odezvy revolty. Tvář K.H. Borovského má autentické rysy s typickým knírkem a kšticí vlasů, z tváře samotné čiší zarytý vzdor. K. H. Borovský není postaven čelem ke krkonošským hřebenům jak by se na daném místě nabízelo, ale naopak stojí čelem ke vzdáleným hranicím s Německem. Proto se v průběhu let vžila představa, že pomyslně „hrozí“ Němcům.

Roku 1885 byly ve Vysokém nad Jizerou založeny Městské sady. Hlavní podíl na tom měla snaha místního okrašlovacího spolku. Spolek se mimo jiné podílel i na výstavbě dřevěného altánu a zhotovení plastické mapy Krkonoš, která je zde dodnes. Z výnosu sbírky pořádané místním obyvatelstvem byla vytvořena kopie sochy K. H. Borovského, umístěná v parku roku 1891. Originál sochy z roku 1883 se nachází v Kutné Hoře, mimo to stojí i v Praze (Havlíčkovo náměstí)  v Borové a v americkém Chicagu. Známe tedy pět autorských variant stejné sochy, které jsou v podstatě totožné, až na způsob provedení podstavce a materiál samotné sochy. Pomníky z Kutné Hory, Vysokého a Borové jsou provedeny v hořickém pískovci, zatímco sochy v Chicagu a na pražském Žižkové jsou odlity do bronzu.

Zdejšímu pomníku bývá vyčítán podstavec, který se může zdát oproti subtilnímu v Kutné Hoře, až přespříliš mohutný. Střídmý hranol ve Vysokém pochází z roku 1886 a byl navržen architektem Aloisem Burešem. Sám Strachovský pak tento návrh použil pro sochu ve Vysokém. Na samotném modelu bylo uděláno minimum změn, ty které byly provedeny bylo nutné udělat vzhledem k horské povětrnosti ve městě, které je jedno z nejvýše položených u nás. Před vysockou sochou se dříve nacházela i fontána s vodotryskem. V parku se také nacházejí pomníky českých básníků Antonína Sovy a Viktora Dyka (nedaleko města při cestě na hrad Nístějka je i Dykova skála). Jako projev úcty a připomínku jejich vysockých návštěv je vytvořili studenti z Vysokého.

Series Navigation<< Socha Piety v Jablonci nad NisouSocha Piety u kostela sv. Bartoloměje a Nanebevzetí Panny Marie v Doksech >>
Tagy