weby pro nejsevernější čechy

Pomník Johanna Wolfganga Goethe na hradě Krupka

V areálu zříceniny hradu Krupka stojí poblíž vyhlídky, vytvořené z pozůstatku věže, pomník Johanna Wolfganga Goethe.

Jak uvádí informační cedule v areálu:

Mezi nejznámější návštěvníky hradu Krupka patřil i slavný německý básník Johann Wolfgang Goethe. Na jeho památku byl v roce 1926 místním muzejním spolkem odhalen na hradě pomník.

Hradní web je o něco sdílnější:

Během svých pobytů v teplických lázních (1810, 1813) hrad několikrát navštívil i J. W. Goethe. Dokonce si Krupku nakreslil a také si poznamenal, že zřícení věže (1807) způsobilo to, že sloužila dlouhý čas jako zdroj kamenů a kvádrů. Na památku jeho pobytu mu byl postaven poblíž jižní okrouhlé věže pomník.

Nejpodrobnější info zde ->

Město i hrad Goethe navštívil poprvé roku 1810 a při této příležitosti vznikla jedna z mnoha kreseb, které v tomto roce vytvořil na výletech do okolí Teplic. Vedle impozantního výhledu do krajiny, který se tu nabízí, nejspíš mineraloga a přírodovědce Goetha zaujala hornická minulost regionu. Poznamenal si:

„Díky své poloze má v sobě Krupka cosi radostného. Výhled z jeviště starého hradu vás nechá brzy zapomenout na rokli, kterou jste se prve museli protáhnout nahoru. Těžba z tenkých, ale velmi bohatých cínových žil v rule tu po sobě nezanechává velké stopy; krupky cínu, které daly místu jménu, jsou ty nejkrásnější na světě.“

Během pobytů v lázních Teplice Goethe několikrát navštívil město i hrad, který byl již tehdy v rozvalinách. Zapsal si, že od zřícení hradní věže, ke kterému došlo již před jeho první návštěvou, se zbytky stavby využívají jako zdroj stavebního kamene.

Goethův vztah k hradu Krupka připomíná pamětní kámen, odhalený roku 1926 v hradní zahradě. Zdobí jej zlatý nápis: „Joh. Wolfg. Goethe pobýval ve městě a na hradě Krupka 17. srpna 1810, poté 29. dubna a 14. května 1813, věnoval Muzejní spolek Krupka.“

Podrobnosti o tvůrcích pomníku či nákladech na jeho stavbu zřejmě zůstávají zasuty v minulosti.

Series Navigation<< Socha svatého Rocha u kostela Povýšení svatého kříže v ÚdlicíchPomník zaniklých obcí Chomutovska >>
Tagy