weby pro nejsevernější čechy

Socha sv. Jana Nepomuckého u dómu sv. Václava v Olomouci

V parčíku u Václavského náměstí naproti katedrále sv. Václava v Olomouci stojí pod stromy socha sv. Jana Nepomuckého.

Jde o kulturní památku se záznamem v Památkovém katalogu:

Barokní plastika připisována Jiřímu Antonínu Heinzovi (1698 – 1759), datovaná 1724.

Pískovcová socha světce v životní velikosti, stojícího v oblacích s andílčími hlavičkami. Plastika má čtyřboký komolý podstavec s volutovými křídly na nárožích a akantovými nápisovými kartušemi. Na podstavci vpředu v nápisové kartuši: SANCTEIO ANNESNEPO MVCENEINAD VERSITATIBVS TVRENOS. Na soklu vpředu dole: PRO HONORE ET GLORIA TVA RENOVARI FECIT COMES DE SERENI. Na soklu vpravo dole: Statuam hanc renovavit anno 1913 Dr. Joan. Nepom. Pospíšil Praetatus et Canonicus capit. Olomucensis. Na podstavci vlevo v nápisové kartuši: ORAPROPOPV LOINTERVENIPRO CLEROTIBISVPRE MEDEVOTO. Na podstavci vpravo v nápisové kartuši: SINEPO MVCENVS PRONOBISQVI ISAVDEBITCON NTRANOS. Na podstavci vzadu v nápisové kartuši: QVI PEDIBVS NEPOMV CENEISSVB IACET.

Záznam uvádí restaurování sochy v roce 1973 restaurátory Karlem Lenhartem a Josefem Stárkem.

Lze najít i další informace:

Zhotovení sochy mučedníka zpovědního tajemství financovala olomoucká kapitula a nedlouho po jejím vztyčení byly kolem vysázeny stromy. Stupňovitá úprava před sochou však vznikla až v období regotizace katedrály.

Svitavský rodák Georg Anton Heinz byl uznávaným vrcholně barokním sochařem, působícím převážně na severní a střední Moravě. Jeho činnost je spjata především s městy Olomouc, Uničov a Znojmo, ale také např. Moravská Třebová. O jeho nadání svědčí fakt, že prošel školou u takových mistrů svého řemesla, jakými byli Jan Sturmer nebo Matyáš Bernard Braun. „Našeho“ Jana Nepomuckého vytvořil ve svých 26 letech. Dalších 35 měl J.A. Heinz v té době ještě před sebou.

Series Navigation<< Pomník Mistra Jana Husa v Lomnici nad PopelkouSocha Boženy Němcové v Hradci Králové >>
Tagy