weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Antonína Paduánského u kostela svatých Petra a Pavla v Bílině

Na travnaté ploše u jižní stěny kostela svatých Petra a Pavla v Bílině stojí socha svatého Antonína Paduánského.

Socha stojí na nepůvodním místě (stejně jako nedaleký svatý Florián), pochází z Liptic, jedné z okolních vesnic, které musely ustoupit těžbě uhlí.

V Památkovém katalogu velmi stručně:

Pískovcová plastika z r. 1726 na dvojitém hranolovém podstavci ukončeném profilovanou římsou. Na čelní straně reliéfní scéna Klanění tří králů. Na dalším podstavci nadživotní plastika světce v řádovém rouchu. Na levé ruce drží sedícího Ježíška.

Původní evidenční list památky popsal sochu ještě na původním místě:

Provedeno z pískovce. Podstavec je dvojitý, hranolový, ukončený profilovanou římsou. Na čelní straně reliéfní scéna Klanění tří králů. Na dalším podstavci v poodbě komolého jehlanu nadživotní plastika světce v řeholním šatě. Na levé ruce drží sedícího Ježíška. Při horním okraji podstavce nápis (opraveno podle skutečnosti): HEILIGER / ANTON BITGOT / VÜR VNS // ARME SINDER IEZT VND IN / DER STVND VNSERS ABSTER / RENS AMEN. Na zadní straně: Stiefter Anton Breisler 1726 / Renovirt Anton Ilner und / Anton Preiszler 1836.

Památkový odkaz eviduje restaurátorskou zprávu Michaela Bílka z přemístění sochy v roce 1973 a restaurátorskou zprávu Marka Hájka a Ondřeje Špáse z roku 2009.

Při bližším zkoumání sochy zaujme zvláštní detail – nahý Ježíšek, sedící na látce v rukách svatého Antonína, se této látky přidržuje levačkou, hledí kamsi do dálky a pravým ukazovákem se svatci šťourá v uchu.

Series Navigation<< Čapí hnízdo v parku na náměstí v Kostomlatech pod MilešovkouSocha svatého Floriána v ulici Na Zámku u kostela svatých Petra a Pavla v Bílině >>
Tagy