weby pro nejsevernější čechy

Erb obce v parku u dětského hřiště v Lobendavě

Na travnatém cípu ve středu Lobendavy poblíž dětského hřiště stojí dřevěná plastika s obecním erbem.

Podle dostupných panoramat se erb na tomto místě vyskytl někdy mezi lety 2014-2016.
Původně vypadal celkem k světu, dnes podobu erbu lze rozeznat už jen s obtížemi:

Předpokládal bych, že plastika je výsledkem nějakého dřevořezání, kterých se po okolí odehrávalo spousty (od Dolní Poustevny po Krásnou Lípu) a z nichž přetrvalo jen něco (Lipová). Najít se o těch akcích ale vesměs nedá nic, stejně jako o tomto konkrétním artefaktu, který je zářným příkladem, jak moc to neumíme se dřevem a požírá ho jakási houba…

Series Navigation<< Milník u hasičské zbrojnice v LobendavěSocha kamzíka na Jelením skoku v Karlových Varech >>
Tagy