weby pro nejsevernější čechy

Socha sv. Floriána v Horním Slavkově

Na náměstí Republiky v Horním Slavkově stojí v úzkém travnatém pásu socha sv. Floriána.

Socha je památkově chráněna:

Kamenná socha sv. Floriána v barokních formách stojící na hranolovém, poměrně vysokém podstavci s profilovanou deskovou patkou a deskovou římsou. Zdobený je zrcadly s reliéfním nápisem. Dílo je z roku 1806 od loketského sochaře Johanna Wildta.

Uprostřed náměstí Republiky je obrubníkem vyvýšená čtvercová plocha cca 8 × 8 m v rozích se 4 stromy, jírovec maďal (vysazeny 2014–2016, opět pokáceny 2017). Na dvou profilovaných kamenných stupních o čtvercové základně je umístěn hranolovitý podstavec zdobený zrcadly, s profilovanou deskovou patkou a profilovanou deskovou římsou. Na něm je umístěn nástavec, zužující se ve tvaru volut, se sochou sv. Floriána. Postava je prohnuta, roucho má rozevláté, levá ruka je na prsou, v pravé drží atribut, džber s vodou nad hořící věží. Na hlavě má helmici s hřebenem. Na podstavci nápis: „GOTT UND HEILIGEN ZU EHREN IST DIESE STATUE DURCH JOHANN JÄGER ERRICHTET ANNO 1806“. Na druhé straně nástavce vytesáno: „JOHAN WILT“.

Památkový katalog eviduje několikeré restaurování – 1959 (restaurátor Rudolf Kabeš), 1989 – 1990 (restaurátoři Jarmil Plachý, Jan Schlitz), 2020

Původní evidenční list památky udává rok 1803.

O soše se píše v knize Sokolovsko: Umění, památky a umělci do roku 1945: Na náměstí Republiky stojí socha sv. Floriána z roku 1806, pozdně barokní práce s již klasicizujícími rysy loketského sochaře Johanna Wildta (1758-1836) – socha je signovaná a datovaná. Od téhož umělce pocházela socha Krista Salvátora z roku 1810, jež stála v horní, dnes neexistující části téhož náměstí.

Series Navigation<< Socha sv. Jana Nepomuckého u Chelčického ulice v ChomutověSocha sv. Jana Nepomuckého v horním Slavkově >>
Tagy