weby pro nejsevernější čechy

Socha Účetnictví (Obchod) u vstupu bývalého paláce Záložního úvěrního ústavu na Velkém náměstí v Hradci Králové

U schodiště bývalého paláce Záložního úvěrního ústavu, v němž dnes sídlí Galerie moderního umění, stojí dvojice soch – vlevo je to mužská postava, alegorie Účetnictví (Obchodu).

Z wiki:

Výrazným prvkem průčelí jsou dvě bronzové sochy od Ladislava Šalouna, které byly zhotoveny už v roce 1908 a do Hradce Králové dopraveny v roce 1912. Po levé straně vedle vstupu stojí socha muže oblečeného ve staroslovanském oděvu – ta představuje kontabilitu, tedy účetnictví (obvykle označována jako Obchod).

Budova se stala v roce 2017 Stavbou roku 2017, Český rozhlas tehdy psal:

Na vstupním průčelí najdete bronzové plastiky Ladislava Šalouna, alegorie Obchodu a Úrody. Mužská postava vlevo je označována jako alegorie Obchodu, ale Ladislav Šaloun ji původně nazval kontabilita neboli účetnictví.

Series Navigation<< Socha Plodnost (Úroda) u vstupu bývalého paláce Záložního úvěrního ústavu na Velkém náměstí v Hradci KrálovéSocha Jirchář před bývalou Státní odbornou školou koželužskou v Hradecké ulici v Hradci Králové >>
Tagy