weby pro nejsevernější čechy

Socha svaté Barbory u kostela svatého Václava v Lovosicích

U východní stěny kostela svatého Václava v Lovosicích v travnatém pásu stojí čtveřice soch svatých. Třetí zleva je svatá Barbora.

Malé lapidárium barokních soch vzniklo v roce 1909 a 1952 sestěhováním z různých koutů města. Vlivem povětrnostních podmínek se sochy dostaly do havarijního stavu a byly restaurovány v 70. letech 20. století. O něco později pak v roce 1986. Naposledy prošly renovací v roce 2006.

Původní evidenční list památky, popisující stav celého kostelního areálu v roce 1967, uvádí:

Svatá Barbora se opírá pravou rukou o věž, drží v ní zároveň meč a palmovou ratolest, v levé ruce kalich, shlíží dolů. Šat přiléhá k tělu, tvoří mělké řasy na prsou a na břiše. Na soklu datum 1776, autor B. Eder.

Aktuálnější popis nabízí Památkový katalog:

Kvalitní barokní sochu zhotovil v roce 1776 Bartoloměj Eder. Světice je oděná do bohatě členěného šatu, na hlavě má zlacenou korunku. V levé ruce drží velký kalich, pravá ruka, držící palmovou ratolest, spočívá na vysoké věži, stojící vedle světice.

Series Navigation<< Socha svatého Floriána u kostela svatého Václava v LovosicíchSocha sedícího muže u starého židovského hřbitova v Roudnici nad Labem >>
Tagy