weby pro nejsevernější čechy

Busta Zikmunda Wintera u muzea TGM v Rakovníku

Na nádvoří nynějšího Muzea TGM (budovu na místě zničené farnosti nechali roku 1781 vystavět plaští cisterciáci, muzeum je tu od roku 1936) stojí busta Zikmunda Wintera (1846-1912).

Pomník vznikl z podnětu Muzejního spolku v Rakovníku, jenž uspořádal sbírku na jeho postavení a zároveň vyhlásil autorskou soutěž na návrh pomníku. Autorem bronzové busty i podstavce ze syenitu je ak. sochař Josef Fojtík. Pomník byl slavnostně odhalen v rámci velkých Wintrových oslav v Rakovníku 4. července 1937. 

Městské propagační materiály uvádějí, že soutěže se účastnil také sochař Václav Markup (1904-1995), který nemohl hodnotící komisi zapomenout, že vybrala jiný návrh a že nakonec připravený sádrový odlitek používal v době okupace jako úkryt pro pašovaná vejce z Chlumu do Prahy.

Pomník byl zhotoven úsilím Muzejního spolku v Rakovníku, iniciátorem byl profesor reálky Jan Soukup. Pomník vytvořil sochař Josef Fojtík. Slavnostně odhalen 4. 7. 1937 v rámci oslav Zikmunda Wintra a za účasti řady vzácných hostů včetně Wintrových dětí Josefa a Jaroslava.

Series Navigation<< Busta Vladimíra Komárka u muzea TGM v RakovníkuSloup neznámého účelu v Pražské ulici u kruhového objezdu v Rakovníku >>
Tagy