weby pro nejsevernější čechy

Sousoší svatého Jana Nepomuckého ve Skalici u České Lípy

V obci Skalice (u České Lípy) u barokního kostela svaté Anny, postaveného v letech 1712 až 1720 zednickým mistrem Kr. Hölzelem na místě staršího gotického kostelíka, stojí patrová pozdně barokní fara č. p. 114 a před ní sousoší svatého Jana Nepomuckého. Sousoší pochází z roku 1763 a údajně se jedná o pozdní ohlas pacákovského rokoka. Kresba na infotabuli u kostela ukazuje mnohem zdobnější podobu, v současnosti chybí na rohových sloupcích balustrády umístěné sochy andělů.

Podoba sousoší na informační tabuli u kostela sv. Anny

Boční pohled na sousoší sv. Jana Nepomuckého

Podle kroniky obce Skalice (Langenau) autora Dr. Geralda Schichta nechal sochu postavit Johann Georg Trauschke za 900 zlatých. Sochař není znám. Na stejném místě prý již stála socha sv. Jana Nepomuckého, kterou koupil chotovický sedlák Ullmann a nechal ji postavit na hrázi rybníka mezi Chotovicemi a Janovem.

Svatý Jan Nepomucký před barokní farou

Nic moc víc se o sousoší najít nedá, bohužel selhává i příslušný díl mého oblíbeného encyklopedického díla Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Libereckém kraji, protože výškou podstavce v poměru k soše nesplňuje předpoklad pro zařazení mezi sloupy. Bohužel o moc sdílnější není ani Památkový katalog.

Lze tedy jen konstatovat, že sloup je zdoben na čelní straně reliéfem svržení sv. Jana Nepomuckého z mostu do Vltavy, po stranách prázdnými kartušemi a zezadu nese dedikační nápis se vročením opravy z roku 1900. Vrcholové sousoší na volutovém soklu je doplněno podpírajícími anděly (mají znázorňovat světcovo vyzvednutí z vody) a reliéfy andílků, zřejmě v oblacích (i ze zadní strany). Kolem sloupu je několik schodových stupňů, mocná balustráda a směrem ze svahu od fary k silnici další schodové stupně. Statue ve stylu pozdního baroka až rokoka byla zřízena F. Georgem roku 1763, v době kdy fara náležela řádu maltézských rytířů. Víc momentálně nevím.

Reliéf na čelní straně sloupu

Boční (prázdná) kartuše

Dedikační nápis na zadní straně podstavce (směrem k faře)

Ozdobný prvek podstavce

Vrcholová socha sv. Jana Nepomuckého

Detail sochy sv. Jana Nepomuckého

Anděl na levé straně (po pravici světce)

Anděl na pravé straně (po levici světce)

Detail andělských hlav na sousoší


Zadní pohled na výzdobu sloupu

Celkový zadní pohled

Stupně pod podstavcem k balustrádě

Detail balustrády

Schodiště k sousoší

Series Navigation<< Zbytky sousoší Dobrého pastýře ve Vysokém nad JizerouSousoší svatého Jana Nepomuckého, svatého Floriána a svatého Šebestiána v Hroznětíně >>
Tagy