weby pro nejsevernější čechy

Sochy svatých Petra a Pavla na Kostelním vrchu v Mimoni

Na Kostelním vrchu v Mimoni, respektive na schodišti z křižovatky Mírové a Nádražní ulice ke kostelu svatých Petra a Pavla v Mimoni se nachází cosi jako místní lapidárium. Přímo na bráně na konci schodiště před kostelem jsou umístěny sochy svatých Petra a Pavla.

Soubor zdejších soch je jedním ze zastavení místní Poutí cesty. Stručné info lze tedy najít v příslušném letáku:

Díla znázorňující patrony farního kostela byla vytvořena v době jeho přestavby a nového vysvěcení, nejpozději kolem roku 1686. Při čelním pohledu je sv. Petr vpravo (svíral svazek klíčů). Sv. Pavel je vlevo a drží jako svůj atribut meč. 

Násobná chyba v textu letáku – svatí stojí při pohledu ze schodiště (čelně) přesně obráceně, svatý Petr vlevo a svatý Pavel vpravo. Navíc svatý Petr nesvírá svazek klíčů, ale má na dlani jeden velký. Těžko hádat, jak takový šum prošel až do oficiálního propagačního materiálu.

Více informací lze nalézt v knize Památky Mimoně Jiřího Šťastného:

Obě pískovcové sochy byly vytvořeny při úplné přestavbě kostela, kterou majitelé Mimoně Putzové z Adlersthurnu realizovali v letech 1661 až 1663. Sochy hlavních patronů mimoňského kostela stojí vedle posledních schůdků na Kostelní vrch při vstupu na někdejší hřbitov, na který se přestalo pohřbívat na jaře 1872. Jeho severní část je dnes vydlážděným nádvořím mezi farou a kostelem a jižní část nově upraveným parčíkem za kostelem.

Svatý Petr s klíčem v pravé ruce je při pohledu ke kostelu umístěn vlevo, svatý Pavel opírající se levou rukou o meč stojí po pravé straně, blíž faře.

Tvůrce soch není znám. Renovovány a sanovány byly sochy roku 1851, 1878 a 1901. Poslední důkladnou opravou a konzervováním prošly v letech 2012 až 2013. Pískovcové podstavce restaurovala Hana Nováková z Turnova a sochy Vladimír Žák z Chlumu u Dubé.

Na starých fotografiích v knize je vidět, že přímo za sochami rostly vysoké letité stromy, po nichž dnes není ani stopy.

Původní evidenční list památky (kostela sv. Petra a Pavla):

Socha sv. Pavla pod kostelem sv. Petra a Pavla z poloviny 18. století. Na pilíři původního vchodu na hřbitov na profilovaném podnoží postava v nadživotní velikosti. Světec v kontrapostu pravé nohy v rozevlátém, bohatě zřaseném šatu a plášti. Levou rukou si přidržuje nakasané roucho. Pozdviženou pravicí si pozvedává plášť, atribut uražen. Pískovec. Uražena římsa pilíře a pravá ruka s atributem.

Na pilíři původního vchodu na hřbitov na nízkém soklíku postava svatého Petra v nadživotní velikosti v rozevlátém, bohatě zřaseném šatě a plášti, v kontrapostu levé nohy. Hlava prostovlasá, vousatá, nakloněna nad pravé rameno. Pravá ruka vztyčena (uražena). Pískovec. Špatný stav, restaurovat.

Series Navigation<< Socha sv. Jana Nepomuckého na Poštovním mostě v Husově ulici v MimoniSocha svaté Kateřiny na Kostelním vrchu v Mimoni >>
Tagy