weby pro nejsevernější čechy

Sochy sv. Petra a Pavla na Kostelním vrchu v Mimoni

Na Kostelním vrchu v Mimoni, respektive na schodišti z křižovatky Mírové a Nádražní ulice ke kostelu sv. Petra a Pavla v Mimoni se nachází cosi jako místní lapidárium. Přímo na bráně na konci schodiště před kostelem jsou umístěny sochy sv. Petra a Pavla.

Soubor zdejších soch je jedním ze zastavení místní Poutí cesty. Stručné info lze tedy najít v příslušném letáku:

Díla znázorňující patrony farního kostela byla vytvořena v době jeho přestavby a nového vysvěcení, nejpozději kolem roku 1686. Při čelním pohledu je sv. Petr vpravo (svíral svazek klíčů). Sv. Pavel je vlevo a drží jako svůj atribut meč. 

Násobná chyba v textu letáku – svatí stojí při pohledu ze schodiště (čelně) přesně obráceně, sv. Petr vlevo a sv. Pavel vpravo. Navíc sv. Petr nesvírá svazek klíčů, ale má na dlani jeden velký. Těžko hádat, jak takový šum prošel až do oficiálního propagačního materiálu.

Více informací lze nalézt v knize Památky Mimoně Jiřího Šťastného:

Obě pískovcové sochy byly vytvořeny při úplné přestavbě kostela, kterou majitelé Mimoně Putzové z Adlersthurnu realizovali v letech 1661 až 1663. Sochy hlavních patronů mimoňského kostela stojí vedle posledních schůdků na Kostelní vrch při vstupu na někdejší hřbitov, na který s epřestalo pohřbívat na jaře 1872. Jeho severní část je dnes vydlážděným nádvořím mezi farou a kostelem a jižní část nově upraveným parčíkem za kostelem.

Svatý Petr s klíčem v pravé ruce je při pohledu ke kostelu umístěn vlevo, svatý Pavel opírající se levou rukou o meč stojí po pravé straně, blíž faře.

Tvůrce soch není znám. Renovovány a sanovány byly sochy roku 1851, 1878 a 1901. Poslední důkladnou opravou a konzervováním prošly v letech 2012 až 2013. Pískovcové podstavce restaurovala Hana Nováková z Turnova a sochy Vladimír Žák z Chlumu u Dubé.

Na starých fotografiích v knize je vidět, že přímo za sochami rostly vysoké letité stromy, po nichž dnes není ani stopy.

Series Navigation<< Socha sv. Jana Nepomuckého na Poštovním mostě v Husově ulici v MimoniSocha sv. Kateřiny na Kostelním vrchu v Mimoni >>
Tagy