weby pro nejsevernější čechy

Socha na terasách v lázeňském parku mezi pavilony Slovanka a Praděd ve Mšeném-lázních

Mezi lázeňskými pavilony Slovanka a Praděd ve Mšeném-lázních jsou vybudovány terasy, po nichž částečně vede schodiště z lázeňského parku k ruinám kaple svatého Jana Nepomuckého.

Součástí památkově chráněných teras je litinová socha ženy s pochodní nad hlavou, snad alegorie vítězství. Na fotce v Památkovém katalogu socha chybí, na jejím místě stojí květináč:

Tudíž v popisu teras o soše ani slovo:

Opěrné terénní terasy zřejmě z počátku 20. století zpevněné režnými opěrnými zdmi z opuky s přístupovým zděným schodištěm. Spodní terasa vymezena zděnou cihelnou zídkou s hranolovými sloupky, v ploše provedena zřejmě z betonu drobná půlkulová skořepina, snad ve stylizace grotty.

Plocha skořepiny je vyplněna valouny, uprostřed stojí litinová socha, obklopená třemi kamennými koulemi. Socha stojí na kvádrovém soklu, jehož okosené rohy jsou ozdobeny čímsi, co připomíná nábytkové lví tlapy. Boky soklu nesou reliéfy, jejichž význam mi zůstává utajen. Samotná socha zpodobňuje mladou ženu v antické říze, odhalující jedno prso. Pravou ruku nad hlavou drží pochodeň, levá spuštěna podél těla. Kde stála původně, kdo a kdy ji přemístil, čí je to výrobek a ze kdy – ani na jednu otázku neznám odpověď.

Zprava terasy je schodiště kolem lázeňského domu Praděd (na balkonovou terasu přímo nad ním a dál), na jehož sloupcích jsou rozmístěny další anonymní sošky.

Series Navigation<< Skupina kamenů u Hedvábné cesty na západním okraji CharvatcůSocha v lázeňském parku mezi pavilony Blaník a Slovanka ve Mšeném-lázních >>
Tagy