weby pro nejsevernější čechy

Socha Panny Marie Karlovské na Karlovském náměstí v Lomnici nad Popelkou

Kousek od centra a přitom zcela zastrčené je Karlovské náměstí v Lomnici nad Popelkou, na němž se mezi stromy schovává malá kašna a dvě sochy. Jednou z nich je socha Panny Marie Karlovské.

Památkový katalog je velestručný:

Socha Panny Marie Karlovské se nachází uprostřed Karlovského náměstí. Drobná památka byla zhotovena v roce 1874. Autorem byl pravděpodobně Josef Zeman z Tatobit.

Památkově chráněno od 3. 5. 1958. Katalog zmiňuje restaurátorskou dokumentaci z roku 1998, uvádí u ní jen příjmení dvou autorů – Roztočil a Verich.

Původní evidenční list památky z roku 1961 je sdílnější:

Socha P. Marie se svatozáří hvězd, hledící k severu.V rozích je po dvouhlavičkách andílků, ve středu Boží oko, pod ním reliéfně vtesán sv. Václav s korouhví. Socha stojí na 3 a půl metru vysokém podstavci v železné zahrádce. Na podstavci nápis: PoMoCj Božj // auČjnKowánjm Dobro // dinCů KarLowsKých. Vzadu letopočet 1874. 

Další letopočet  obsahuje nápis Obnovena 1903.

Doplnění infa z roku 1988:

Pískovcová socha z červeného materiálu. V dolní části lomnického náměstí Karlov. Uprostřed stromů.

Se 2 železnými lucernami na schodech a kamenným stupněm s kovovou mříží 2×2 m v ploše.

Na třístupňovém soklu bohatě profilovaná římsa se soklíkem sloužícím jako podnož pro stojící P. Marie se svatozáří a 12 hvězdami, hlavou natočenou dolů vpravo, ruce rozpřažené v gestu od těla, zahalené vlasy v prosté draperii.

Na plintě boží oko trojúhelného tvaru, 2 hlavy andílků. Na vysokém soklu při bočních stranách volutová křídla a na čelní straně kartuše s reliéfem sv. Václava s praporcem, v kníž. rouše. Okolo květinovým festonem zdobeno. 

Další údaje jsou k dispozici na různých webech s regionální historií (nebo tady):

Půjdete-li z Husova náměstí Hálkovou ulicí asi 200 metrů, dojdete na malebné Karlovské náměstí představující vrchol místního podkrkonošského dřevěného barokního urbanismu. Jeho základem je velké náměstí ve tvaru obdélníku. Karlov je zastavěn jednotně řešenými přízemními roubenými domky s podsíněmi a bohatě vyřezávanými štíty (lomenicemi) orientovanými do náměstí.

Na dovršení symboliky pojmenování nové čtvrti postavili Karlovští v roce 1874 uprostřed náměstí pískovcovou sochu Panny Marie Karlovské, patronky těhotných a neplodných žen. Nachází se zde i malá kašna. Výše na náměstíčku stojí socha svatého Prokopa. V minulosti Karlovské náměstí sloužilo jako tržiště na dobytek. Už od šedesátých let našeho století byly pokusy vyhlásit tuto lokalitu památkovou rezervací, dokonce se uvažovalo o zboření domů v horní části náměstí a o tom, že do těchto míst budou přeneseny i polorozbořené cenné domy z okolí. Karlov byl vyhlášen památkovou rezervací lidové architektury 25. července 1995.

Na webu města je ke čtení info, které nikde jinde uvedeno není:

V roce 1874 byla socha přesunuta od pumpy do středu náměstí.

Series Navigation<< Socha svatého Prokopa na Karlovském náměstí v Lomnici nad PopelkouSocha sv. Jana Nepomuckého v Hálkově ulici v Lomnici nad Popelkou >>
Tagy