weby pro nejsevernější čechy

Prázdný sokl II. v zámeckém parku v Liběchově

Součástí zámecké zahrady v Liběchově byla nejen parková úprava, ale i bohatá sochařská výzdoba, z níž toho moc nezbylo. Mezi živými ploty je i pár prázdných soklů.

Mapy.cz tenhle sokl na rozdíl od nedalekého „kolegy“, vydávaného za kříž, vůbec neevidují. Stejně jako on má i tenhle sokl nahoře patrný otvor – nejspíš po trnu, kterým byla upevněna některá z chybějících soch, jak jsou uváděny v Památkovém katalogu:

V parteru sochy od M. B. Brauna – Perseus, Zeus, Hermés, Heraklés, Afrodíté, z 20. let 18. stol.

Sokl je shodného provedení jako protilehlý Hermés.

Series Navigation<< Boží muka v zámeckém parku v LiběchověPrázdný sokl I. v zámeckém parku v Liběchově >>
Tagy