weby pro nejsevernější čechy

Pamětní deska Ferdinanda Blumentritta v ulici Na Valech v Litoměřicích

Na jedné z bašt městských hradeb v ulici Na Valech v Litoměřicích je umístěna pamětní deska s bustou Ferdinanda Blumentritta.

Překvapivě se o památníku dá najít obsáhlá informace:

Pamětní deska umístěná na zbytku hradební zdi v parčíku při ulici Na Valech v Litoměřicích je věnována Ferdinandu Blumentrittovi, který mezinárodně proslul svými studiemi o Filipínách. Žil v druhé polovině 19. a na počátku 20. století a v Litoměřicích působil jako středoškolský učitel.

Ferdinand Blumentritt (10. září 1853, Praha-Malá Strana – 20. září 1913, Litoměřice) byl středoškolským profesorem dějepisu a zeměpisu na reálce v Litoměřicích, působil i jako ředitel školy. Mezinárodně proslul vědeckými pracemi o Filipínách, zejména z oblasti etnografie, kartografie a lingvistiky. Blumentritt udržoval styky s José Rizalem, hlavním představitelem filipínského odboje proti španělské koloniální správě. Bronzová nadživotní busta byla odhalena v květnu 2001 za účasti filipínské velvyslankyně a dalších významných hostů: členů Rytířského řádu José Rizala a Blumentrittových potomků. Autorem busty je akademický sochař Libor Pisklák (který rovněž vytvořil litoměřickou bustu José Rizala). Ve spodní části desky je umístěn úryvek z Rizalova dopisu Blumentrittovi z 19. května 1887, který Rizal napsal bezprostředně po své návštěvě Litoměřic.

Ředitel reálného gymnázia, / světoznámý badatel o Filipínách / Nejbližší přítel José Rizala, / filipínského národního hrdiny / … i já jsem srdcem Litoměřičan, / právě tak, / jako vy se cítíte být Filipíncem / (José Rizal Blumentrittovi 11. 5. 1887) / Věnovalo Město Litoměřice 2001

Series Navigation<< Pamětní deska Felixe Holzmanna na Mírovém náměstí v LitoměřicíchPlastika u parkovišť v ulici Na Valech v Litoměřicích >>
Tagy