weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Jana Nepomuckého nedaleko Konírny v Království u Šluknova

Na rozcestí v severní části Království u Šluknova nedaleko Country clubu Konírna stojí pod stromy socha svatého Jana Nepomuckého.
Socha není kulturní památkou, a pokud jsem schopen posoudit, nikde o ní není zmínka na webu města. Naštěstí lze i v tomto případě sáhnout po knize Zjánštěná item zjančená léta na Děčínsku Nataši Brejchové-Steinové (Okresní muzeum Děčín 2001) – kdo neví, dnes autorka píše pod jménem Natalie Belisová.

Na straně 65 se lze dočíst:

Jedna z nepříliš podařených soch vznikla kolem poloviny 19. století v Království u Šluknova, nedaleko domu zámečníka Liebische. Z dálky se tváří jako svatý Václav, ale kdo k ní přijde blíž uvidí, že se oblékla do nepomučího hávu. Jejím autorem bude s největší pravděpodobností novokřečanský sochař Joseph Salm. Ostatně v roce 1854 udělal právě sv. Václava k faře ve Šluknově. Stejně nehybného. Přece jen mu byly denním chlebem spíše náhrobky a od nich se tak moc živosti neočekává…

O pískovcovém Jánu v Království mlčí zatvrzele jak pamětnice Šluknova, ke kterému bylo Království až do roku 1857 přifařeno, tak i místní farní kronika. Z ní se pouze lze dozvědět, že socha již stála v jubilejním roce 1879, kdy k ní šlo procesí. Jediné logické vysvětlení, které se tu zatím nabízí je, že si sochu objednal nějaký farník (třeba právě zámečník Liebisch) v době, kdy šluknovský farář přestal sledovat dění v Království. Tedy při zrodu nové farnosti v 50. letech 19. století. Písař pamětnice v Království si zase v tuto chvíli ještě věcí kolem příliš nevšímal. Měl plné ruce práce, aby zachytil, a to velice pečlivě, počátky historie kostela. A kdepak se tedy toulal v „podezřelém čase“ sochař Salm? …inu, v Království. Roku 1858 tam vysekal skupinu apoštolů a Krista do Olivetské zahrady Křížové Hory.

Na soklu je vysekán letopočet 1864.

Království má sice „svou“ knihu (Helga Hošková – Království/Königswalde – Obec v proměnách času 1346-2019, vydalo město Šluknov 2019), leč co se sakrálních památek týče, většina z nich je tu jen vyjmenována v seznamu bez jakýchkoli podrobností.

Mezi stromy sokl se širokou patkou čtvercového půdorysu na kamenné základně, zapuštěné v terénu. Horní hrana dvojitě zkosená. Kvádrové vlastní tělo soklu má na čelní straně obdélné vpadlé pole s rohovými otvory, kde zřejmě byla upevněna nápisová deska. Pod ním v rámečku již zmíněný letopočet. Hlavice vypadá jak z jiného materiálu, možná je jen špinavá a zarostlá. Ve spodní části má okosenou oběžnou lištu, v horní části je další okosení, na kterém stojí podstavec sochy. Strnulý světec v pravé ruce podél těla drží ratolest (chybí prsty), levou ruku má před tělem a v prstech svírá konec chybějícího kříže, který byl zřejmě opřený o rameno. Hlava světce je poškozená, chybí mu nos a část tváře.

Series Navigation<< Pomník Tomáše Garrigue Masaryka v parku v Království u ŠluknovaDvojice obelisků na schodišti terasní zídky v zámeckém parku v Ploskovicích >>
Tagy