weby pro nejsevernější čechy

Socha Bedřicha Smetany ve Smetanových sadech – Hořice

V Hořicích ve Smetanových sadech vznikla přírodní galerie pomníků významných osobností českého národa. Sady byly založeny roku 1900 z iniciativy hudebního spolku Dalibor (existuje dodnes) na úpatí Gothardu a v roce 1903 v nich byl z popudu téhož spolku umístěn pomník Bedřicha Smetany.

Pomník Bedřicha Smetany byl, jako jeho první pomník v Čechách, odhalen 2. srpna 1903. Návrh pomníku je od profesora Mořice Černila (1859 — 1933) a byl realizován žáky hořické kamenické školy (jak dokládá nápis na zadní straně podstavce).

Poprsí génia na vysokém podstavci ztělesňuje jeho duchovní velikost a postavy Jeníka a Mařenky (v hořickém kroji) připomínají jeho nejmilovanější operu. Práce na soše si vyžádala skoro 6500 hodin pod odborným dohledem autora. Slavnostního odhalení se v srpnu 1903 účastnil a slavnostní řeč pronesl ředitel Národního divadla F.A. Šubert.

Víc se mi objevit nepodařilo.

Series Navigation<< Socha Antonína Dvořáka ve Smetanových sadech – HořiceSocha Mikoláše Aleše ve Smetanových sadech – Hořice >>
Tagy