weby pro nejsevernější čechy

Socha anděla před kaplí svaté Anny v Kaňkově

Vlevo před vstupem do kaple svaté Anny v Kaňkově je umístěna socha klečícího anděla.

O soše k nalezení jen stručná zmínka, že nejspíš pochází z některé ze zaniklých obcí Mostecka. Kulturní památkou není, tudíž se o ní nic moc víc najít nedá.

V rohu dlažby před kaplí stojí kvádrový sokl se sešikmenou horní hranou, na němž klečí anděl. V rouchu s bohatou drapérií, na obou bocích kapsa, rámovaná knoflíky s šesticípou hvězdou. Mohutná křídla se konci opírají o ohnuté nohy, jejich vrchol mírně převyšuje hlavu anděla. Ten má před sebou sepnuté ruce, od předloktí vykukující z rukávů roucha. Tedy, měl by mít – obě ruce jsou před zápěstím uražené… Dlouhé vlasy, padající přes ramena, jsou sepnuty stužkou na úrovni krku. Vzhledem k úrovni zpracování ostatních detailů vypadá obličej poměrně jednoduše a nedbale. Anděl se mračí, koutky jsou svěšené dolů. Čelo anděla je uražené. Povrch sochy je pokryt místy mechem a lišejníky, někde se drolí.

Celkový vzhled nabízí otázku, zda nejde o sochu z nějaké honosnější hrobky zaniklého hřbitova.

Series Navigation<< Kámen neznámého účelu u prodejny potravin v BraňanechSocha svatého Jana Nepomuckého na rozcestí v Kostomlatech pod Milešovkou >>
Tagy