weby pro nejsevernější čechy

Socha svatého Františka Xaverského s Pannou Marií před Oblastním muzeem v Chomutově

V okolí Oblastního muzea v Chomutově je „rozeseto“ několik soch, jednou z nich přímo před muzeem na břehu Chomutovky socha svatého Františka Xaverského.

O soše, částečně skryté v zeleni, se píše v knize Sochy Chomutova Jaroslava Pachnera (vydalo statutární město Chomutov 2013) na stranách 110 a 111:

Socha svatého Františka Xaverského stojí dnes v parku před budovou Oblastního muzea v Palackého ulici. Do roku 2012 byla umístěna nad zatáčkou v prudkém svahu Mostecké ulice v křovinách u plotu zbořeného městského pivovaru. Zde byla tato socha po většinu roku uzavřena v bujné zeleni. Tvořila protějšek mohutné stavbě chomutovského gymnázia. Sousoší, provedené z černovického pískovce, bylo na tato místa osazeno patrně v roce 1719. Souběžně s původní starou úzkou silnicí na Otvice a Most vedla v prudkém svahu pěšina, která podle dochovaných stop procházela těsně pod podstavcem sousoší. Dnes je socha umístěna na důstojném místě, před bývalou jezuitskou kolejí svatého Františka Xaverského, dnešním Oblastním muzeem.

Plastika zobrazuje umírajícího svatého Xaveria, a to ve stejné ležící poloze, jak je zachycen na obraze v kostele sv. Mikuláše na Malé Straně v Praze, který inspiroval spisovatele Jakuba Arbese k napsání jeho proslulého romaneta. Nad ležící postavou světce stojí Panna Marie, které byla po přesunu doplněna uražená hlava. 

Svatý František Xaverský je světec pocházející z řad členů jezuitského řádu. … Spolu s Ignácem z Loyoly se stal zakladatelem Tovaryšstva Ježíšova – jezuitů. Kanonizován byl v roce 1622 a v roce 1927 se stal patronem katolických misií. Na sousoší je připomínána Xavierova smrt na čínském pobřeží (nemocný misionář nemocný přistál u Macaa na skalnatém ostrově San-Cao, kde v horečkách zemřel 2. prosince 1552. Pochován byl v indické provincii Goa, kde je jeho hrob uctíván křesťany i hinduisty.

V oválu na čelní straně soklu, věnčeném rámem s květinovými ozdobami, je nápis s chronogramem (bez záruky): DIVO / XAVERIO AGO / NISANTI PAT?? / :NO GONERA / TEMPESTA / : TES PRACI / : PVO

Series Navigation<< Reliéf Otisky země v Palackého ulici v ChomutověSocha na sloupu podloubí galerie Špejchar na náměstí 1. máje v Chomutově >>
Tagy