weby pro nejsevernější čechy

Pamětní deska Jaroslava Krombholce v Krombholcově ulici na domě čp. 9 v Mělníku

Na domě čp. 9, stojícím v křížení ulic Krombholcova a Havlíčkova, je na fasádě směrem do prvně jmenované ulice (k evangelickému kostelu) umístěna pamětní deska Jaroslava Krombholce.

V tomto domě žil Jaroslav Krombholc (1918 – 1983), český dirigent a hudební skladatel.

Nápis na desce:

V TOMTO DOMĚ
ŽIL V LETECH 1934-1983
NÁRODNÍ UMĚLEC
JAROSLAV KROMBHOLC
VYNIKAJÍCÍ ČESKÝ DIRIGENT

Turistické informační centrum Mělník v seznamu významných osobností uvádí:

Jaroslav Krombholc (1918–1983) Dirigent Opery Národního divadla a Symfonického orchestru čs. rozhlasu v Praze. Na Mělníku jej připomíná ulice Krombholcova.

Ovšem kdo kdy jak, to se o vzniku desky (tradičně) dohledat nedá.

Series Navigation<< Socha Rozsévač (Vinař) u vchodu bývalé Okresní hospodářské záložny v MělníkuSocha T. G. Masaryka v Masarykově kulturním domě v Mělníku >>
Tagy