weby pro nejsevernější čechy

Sousoší sv. Luitgardy (Víry), sv. Jana a sv. Pavla v Hodkovicích nad Mohelkou

V Hodkovicích nad Mohelkou v Liberecké ulici nedaleko kruhového objezdu na křížení s ulicemi Mánesovou a Českodubskou stojí jedno ze zastavení Naučné stezky Zastav se poutníče – sousoší tří svatých.
Jedná se o sousoší unikátní a přesto nejedinečné – jde totiž o jedno ze tří totožných, další jsou k vidění u Osečné a v Českém Dubu. Pochází z dílny Matyáše Brauna z poloviny 18. století a zhotovit je nechala představená kláštera ve Vídni, kterému tento kraj patřil.

Byť se jedná o stejná sousoší, každé je jiné, s jiným duchem. Tady je sousoší na mírném návrší, k němuž stoupá 13 schodů (nikoli 16, jak tvrdí web města). Uvádí se, že sousoší nechala vytvořit roku 1750 Regina, představená podle zdejších informačních cedulí cisterciáckého kláštera, a tudíž centrální sochou je sv. Luitgarda, světice právě tohoto řádu. Mnohé zdroje dnes ale toto pojetí zpochybňují a uvádí, že se jedná o alegorii Víry. Na jednom ze zastavení zdejší NS (u kostela sv. Prokopa) najdeme dokonce tvrzení, že se jedná o sv. Helenu. Takže kdo ví, kde je pravda. Snad někde v nějakých archivech, do kterých já chodit nikdy nebudu. Vždyť třeba Památkový katalog opravuje příslušnost údajné donátorky – šlo o klášter augustiniánský. Prase se v tom vyznej.

S pomocí netu:

Na několika bohatě zdobených podstavcích stojí socha sv. Luitgardy pod křížem se sochou ukřižovaného Ježíše. Na druhé straně kříže je chrám s nepatrnými paprsky Božího světla. Po levé straně na podstavci stojí socha sv. Jana v plášti držící pozlacený meč. Vpravo na podstavci je socha sv. Pavla, taktéž v plášti s pozlaceným mečem v ruce. Oba světci mají nad hlavami svatozář.

Pískovcové sousoší s centrální kompozicí personifikace Víry, kterou po stranách doplňují římští vojáci a mučedníci sv. Jan a sv. Pavel, je posazené na mohutném bohatě členěném a architektonicky výrazně pojatém podstavci. Ten tvoří tři propojené fundamenty pod jednotlivými sochami. Nejhonosněji provedený centrální podstavec pod sochou Víry charakterizuje zdobně provedený po stranách prolamovaným dřík a hlavice se segmentovou římsou. Součástí čelní strany dříku je konzole s parapetem na květiny či svíce. Po stranách v horní části nástavce čteme rozdělenou dataci: „17“ a „50“.

Krajní podstavce pod sochami svatých mučedníků mají obdobné, avšak jednodušší provedení. Skládají se z hranolového soklu, zužujícího se dříku s horními volutami a hlavice zakončené profilovanou římsou. Středová alegorická socha Víry je vypodobněna jako ženská postava s rouškou přes oči klečící na skále pod krucifixem, po níž šlehají blesky jako znamení Boží přítomnosti. Žena oběma rukama objímá krucifix, z jehož druhé strany se nachází vyobrazení chrámu se symbolem Božího oka v tympanonu. Z čelního pohledu vpravo se nachází sv. Jan a vlevo sv. Pavel. Jako podnože pro sochy slouží nástavce, na nichž jsou vytesána jména obou světců: „S. IOANNES.“ a „S. PAULUS.“. Světci zobrazení ve vypjatých esovitě prohnutých postojích jsou oděni ve vojenském splývavém rouchu. V rukou drží zlacené meče. K sousoší vede třináctistupňové schodiště.

Series Navigation<< Sochy sv. Petra a Pavla v Hodkovicích nad MohelkouSousoší Ukřižování v Mařenicích >>
Tagy