weby pro nejsevernější čechy

Socha Doktor Hugo Dux, hlava československých dadaistů před Zahradním domem v Teplicích

Na travnatém cípu mezi Zahradním domem a zámkem v Teplicích stojí Socha Doktor Hugo Dux, hlava československých dadaistů.

Socha ještě svítí novotou:

Město Teplice:

Statutární město Teplice nechalo ve spolupráci s kurátorkou Vendulou Fremlovou a sochařem Adamem Kovalčíkem instalovat novou sochu. Odhalením sochy a vernisáží začala ve středu 24. května 2023 v Galerii Zahradní dům také výstava autora sochy Jana Hendrycha – Jan Hendrych:Sochy a kresby.

Český rozhlas Sever

26. květen 2023 – Teplice si pořídily dadaistickou sochu. Autor pro ni vybral volné místo před Zahradním domem u Zámeckého náměstí a pojmenoval ji Doktor Hugo Dux, hlava československých dadaistů.

Autorem nové sochy je Jan Hendrych. Inspirací mu byl lékař z Teplic Hugo Dux, který v roce 1920 dostal ocenění Nejchytřejší Tepličan a Hlava československých dadaistů.

Postavu, která vystupuje z mušle, autor odlil z kvalitního francouzského betonu.

„Mušle, to jsou lázně. Pak tam jsou ty koule – to jsou bubliny. Je tam i odkaz na Botticelliho Zrození Venuše – ten taky vychází z mušle a také má ženské tělo – v mém případě tedy až po krk,“ přibližuje Hendrych.

Hlava už je mužská – v empírovém stylu napoleonského vojáka. „Když jsem viděl, že jste se nebáli instalovat sem ten pomník Kovalčíka, tak jsem si říkal, že tu máte smysl pro humor, takže to tady můžu trochu odlehčit,“ dodává sochař. Má přitom na mysli kouřící cigaretu nad vchodem do teplické radnice jako vzpomínku na bývalého primátora Jaroslava Kuberu, kterou vytvořil Adam Kovalčík.

Jana Hendrycha ke spolupráci oslovil spolu s kurátorkou Vendulou Fremlovou. „S humorem sobě vlastním všechno smetl se stolu, a když už mi trochu teklo do bot, tak jsem vytáhla eso z rukávu, což byla právě hlava československých dadaistů, doktor Hugo Dux. A bylo ihned vidět, že panu profesorovi se tenhle návrh zalíbil, takže já jsem mu udělala nějakou rešerši materiálu,“ popisuje kurátorka.

Socha stojí zhruba v místech, kde kdysi býval z bronzu vytvořený Klement Gottwald. „Ta předchozí socha byla v 90. letech odstraněna – uklizena do depozitáře. Tohle prostranství přímo lákalo k tomu, osadit ho novou sochou,“ dodává vedoucí odboru kultury a sportu Radka Růžičková.

Město za zakázku zaplatilo celkem 600 000 korun a už plánuje další sochy na veřejných místech.

Portál o Ústecku:

23. 05. 2023 – Statutární město Teplice ve spolupráci s kurátorkou Vendulou Fremlovou a sochařem Adamem Kovalčíkem připravuje na středu 24. května 2023 od 18 hodin slavnostní odhalení nové sochy a současně vernisáž výstavy autora sochy Jana Hendrycha – Jan Hendrych:Sochy a kresby – v Galerii Zahradní dům.

Sochař Jan Hendrych (1936) je znám mnoha realizacemi ve veřejném prostoru městském i krajinném.

Socha nazvaná Doktor Hugo Dux, hlava československých dadaistů odkazuje k historickému propojení kulturní scény Teplic s význačnými uměleckými směry a avantgardními tendencemi, konkrétně se jedná o vazbu na dadaismus. Vazba Teplic na dadaismus je zmíněna v česko-anglické publikaci Dr. Hugo Dux. Hlava československých dadaistů amerického universitního profesora Zeese Papanikolase (Regionální muzeem v Teplicích, p.o., 2013). Také publikace Židovské osobnosti Teplicka (Ulpan, 2019) s odkazem na dobový tisk zmiňuje, že r. 1920 vystupovali němečtí dadaisté Richard Huelsenbeck, Raoul Hausmann a Johannes Baader v Teplicích-Šanově. Při bouřlivém večírku jmenovali němečtí dadaisté židovského lékaře z Teplic, dr. Hugo Duxe, který byl pravděpodobně pouze nedělním malířem nebo se jako umělec neprojevoval vůbec, nejchytřejším občanem Teplic a hlavou československých dadaistů.

Návrh sochy Jana Hendrycha pracuje s odkazem na tuto událost, ale současně i s jejím ne zcela jasným výkladem – dlouho nejasná totožnost Hugo Duxe, výklad jména Dux (Duchcov), záměna lékaře s umělcem apod. Navazuje tak na principy dadaistické tvorby, jimiž jsou hra, mystifikace, náhodnost, spojitost nespojitelného, humor. To se odráží také ve stavbě připravované sochy – plastika kombinuje zdánlivě neslučitelné prvky a odkazy. Jednak motiv svatojakubské mušle, charakteristický pro fontány, spolu s ladným ženským tělem (tato kombinace je aluzí na Botticelliho Zrození Venuše). Hlava stojící ženské figury je však mužská – v náznaku připomíná Hugo Duxe, jak je doložen na portrétní fotografii s dobovou oficírskou čepicí a knírem. Kombinací zdánlivě neslučitelných prvků vytváří Jan Hendrych jak portrétní sochu konkrétního člověka, tak především podobiznu historické spojitosti města Teplice s avantgardním směrem – dadaismem.

Socha je odlita z vysoce kvalitního francouzského betonu fondu, který lze patinovat tak, že připomíná bronz. Dynamický rukopis Jana Hendrycha odkazující k inspiraci barokními sochami koresponduje s barokní architekturou Zahradního domu i morového sloupu Nejsvětější trojice, který je vidět od plánovaného místa v těsné blízkosti Zámeckého náměstí, kde má být socha osazena. Neideologický, hravý a až humorný nádech sochy pak kontrastuje s faktem, že na stejném místě byla roku 1971 osazena socha „prvního dělnického prezidenta“ Klementa Gottwalda od sochaře Josefa Malejovského.

Series Navigation<< Plastika v parku na Mírovém náměstí v TeplicíchDekorativní váza IV. v zámecké zahradě v Teplicích >>
Tagy