weby pro nejsevernější čechy

Socha sv. Jana Nepomuckého v Novém Bydžově

V Novém Bydžově v parku za kostelem sv. Trojice stojí na travnaté ploše mezi pěšinami socha sv. Jana Nepomuckého.

Socha se nalézá v parku asi 200 metrů severovýchodně od centra. Původně byla umístěna v nynější Klicperově ulici, odtud později přenesena na současné místo v roce 1911. Barokní pískovcová socha z roku 1749 od neznámého autora je chráněna jako kulturní památka ČR. Národní památkový ústav tuto sochu uvádí v katalogu památek pod rejstříkovým číslem ÚSKP 101774.

Památkový katalog:

Socha na volutové podstavě představuje světce, vznášejícího se na oblacích, u nohou s hlavičkami putti, v obvyklém kanovnickém rouchu, s odhalenou hlavou a svatozáří s pěti hvězdami. Pravou ruku má na prsou, levou drží oválné paládium.

Trojdílný podstavec sochy spočívá na jednom kamenném základovém stupni, jehož půdorysné rozměry jsou 120 x 105 cm. Kvádrový podstavec s lehce pravoúhle předstupujícím středem má cca 50 cm vysoký , shora profilovaný sokl, 100 cm vysoký dřík , který ze stran podpírají mohutně vyvinuté stojaté voluty, zdobené rostlinnými závěsy a 25 cm vysokou profilovanou římsu, svázanou uprostřed plochým klenákem, na němž je nápis: „AVE / MARI . / MATE . / SAN.//“

Na čelní stěně dříku je reliéfní kartuše se stáčenými okraji, v níž je poškozený reliéf klečící postavy. Pod kartuší je vyryto vročení „1749 dne 15.JULY“. Na tomto stylobatu spočívá vlastní asi 70 cm vysoký podstavec sochy, v čele zdobený mušlí. Výška sochy cca 170 cm.

Na webu Památkového katalogu je odkaz na restaurátorský záměr Ivana Noska z roku 1997. Není poznat, zda skutečně nějaké práce proběhly, socha sice není v úplně katastrofálním stavu, ale opotřebení je viditelné, stejně jako porost lišejníky (mechy, řasou?).

Series Navigation<< Socha Panny Marie Matky Svatohorské u kostela sv. Vavřince v Novém BydžověSocha Piety na Křižanském sedle >>
Tagy