weby pro nejsevernější čechy

Socha Dvojice zápasníků ve Valdštejnské zahradě v Praze

V pražské Valdštejnské zahradě lemuje hlavní cestu od Valdštejnského paláce a kašny s Venuší a Amorem k další kašně (s vodotrysky) řada soch. Druhá zprava od paláce je socha Dvojice zápasníků.

Albrecht z Valdštejna dal vybudovat zahradu zároveň s Valdštejnským palácem v letech 1623 – 1630. Sochy Adriana de Vries (1545 – 1626), který žil za Rudolfa II. v Praze na Malé Straně, zdobily Valdštejnskou zahradu od r. 1625 do r. 1626.  Všechny sochy ( i kašny) odvezli Švédové na konci třicetileté války v r. 1648 jako válečnou kořist. Dodnes jsou umístěny v de Vriesově muzeu ve Švédsku, které je nedaleko zámku Drottningholm, sídla švédské královské rodiny.

Ve Valdštejnské zahradě jsou dnes umístěny kopie Vriesových soch, které dal pořídit začátkem 20. století Arnošt František z Valdštejna a které byly odlity v dílně Hermanna Bergmanna ve Stockholmu.

Památkově chráněná socha je součástí celku Valdštejnské zahrady.

Series Navigation<< Socha Neptun se psem ve Valdštejnské zahradě v PrazeSocha Adonis a Venuše ve Valdštejnské zahradě v Praze >>
Tagy