weby pro nejsevernější čechy

Socha Tritóna u mostku v zámeckém parku v Liběchově

U budovy bývalé sýpky v v zámeckém parku v Liběchově je kamenný most přes říčku Liběchovku, z jehož jedné strany (směrem k zámku) stojí (vlastně leží) proti sobě dvojice soch. Na pravé straně je to Tritón.

Ačkoli jsou popisy v Památkovém katalogu a Původních evidenčních listech poměrně rozsáhlé, nejsem schopen tuto dvojici soch s žádnou v textech uváděnou ztotožnit. Když jsem tu byl před lety, minul jsem je. Tritón je za okolní zelení takřka neviditelný a obtížně kompletně vyfotografovatelný. Obě sochy jsou silně poškozené, místy lze jen hádat, jak který detail asi vypadal. Jediná zmínka o soše zde ->

Creator: Braun, Matyáš Bernard (okruh)
Publisher: z Rájova, Jan Jáchym Pachta
Subject: water pot and Triton
Description: Pískovcová socha na podstavci, postava nahého vousatého muže, leží, místo nohou šupinaté tělo, opírá se levicí o nádobu, z níž vytéká voda: Triton.

Series Navigation<< Socha Nereovny u mostku v zámeckém parku v LiběchověPamětní deska Julia Loria na židovském hřbitově v Českém Krumlově >>
Tagy