weby pro nejsevernější čechy

Památník manufakturního způsobu výroby ve Studentské ulici v Litvínově

Na travnaté ploše u křižovatky ulic Studentská a Valdštejnská v Litvínově stojí kamenný obelisk – památník manufakturního způsobu výroby na Litvínovsku.

Památník je kulturní památkou:

Kamenný památník byl zhotoven v roce 1815 k 100. výročí zřízení litvínovské manufaktury – počinu, který stál u založení města. Tvoří ho hranolový sokl s deskou s českým nápisem o zřízení památníku a na soklu stojící vysoký obelisk.

Památník byl v roce 1903 opraven teplickým sochařem Seichem, v roce 1960 obnoven n. p. Rico; na soklu byly původně na všech stranách německé nápisy – ty byly v roce 1945 odstraněny i s deskami; památník stál původně na prostranství mezi manufakturou a pivovarem (dnes již neexistují), v roce 1971 byl přesunut na dnešní místo.

Památník se skládá ze soklu a obelisku. Čtyřstěnný hranolový sokl má nízký podstavec, na němž spočívá o něco užší vlastní sokl s téměř čtvercovými stěnami. Sokl je skládán z kamenných kvádrů. Na jeho přední stěně se nachází mramorová deska s nápisem: „TENTO PAMÁTNÍK/BYL POSTAVEN V ROCE 1815/K OSLAVĚ STÉHO VÝROČÍ/ZŘÍZENÍ PRVNÍ MANUFAKTURY/NA SUKNA V LITVÍNOVĚ/OBNOVENO V ROCE 1960/PÉČÍ N. P. RICO/ZÁVOD LITVÍNOV – ŠUMNÁ”. Na obou bočních stranách a na zadní straně je vždy uprostřed světlejší obdélný kámen – pozůstatek po dalších nápisových deskách. Nahoře se sokl mírně rozšiřuje a ukončen je třemi zužujícími se římsami. Na soklu stojí čtyřstěnný, směrem vzhůru se zužující obelisk, tvořený různě velkými kamennými kvádry.

Památník je významným dokladem historie města, spjaté s rozvojem textilního průmyslu; zároveň je výrazným artefaktem.

Původní evidenční list památky doplňuje:

Půdorys podstavce má rozměry 171 x 171 cm, výška obelisku cca 10 m.

Series Navigation<< Socha Hygie ve vstupu do Sadové kolonády v Karlových VarechSloupy na zahradě areálu Wolfrumovy vily v Ústí nad Labem >>
Tagy