weby pro nejsevernější čechy

Socha Milenci u Klicperova divadla v Hradci Králové

Na prostranství Letní scény před Klicperovým divadlem v Hradci Králové je umístěna socha Milenci.

Odborná sochařská databáze praví:

Název: Milenci
Autor díla: sochař Jaroslav Kolomazník (*1935)
Kamenné sousoší s motivem milenecké dvojice je umístěno před budovou Klicperova divadla, přímo na chodníku pro pěší.
Výška: 80 cm
Šířka: 70 cm
Hloubka: 70 cm
Rozměry byly měřeny v půdorysném průmětu díla.
Osazení: 1996
Realizace: 1966
Materiál: Pískovec
Dílo se nachází v dobrém stavu. Na povrchu kamene byly zjištěny silikátové krusty a ve spodních partiích sousoší též biologické napadení (řasy).
Sousoší Milenci Jaroslava Kolomazníka bylo na malé prostranství před Klicperovým divadlem osazeno sice až roku 1996, nicméně dílo vzniklo podle starší předlohy ze sliveckého mramoru, datované k roku 1966. Skulptura představuje dvě stylizovaná, do sebe propletená lidská těla. Sousoší není umístěno na soklu, ale pouze na kruhové patce zapuštěné do země na úroveň uliční dlažby. Dílo mělo zároveň sloužit jako pítko – proto je půl metru vysoké sousoší situováno poněkud neobvykle přímo v prostoru pro chodce.

Hradecký Deník:

6. 12. 2011 – Téma Milenců patří k poměrně neobvyklým tématům na veřejných prostranstvích. Vyskytuje se také pod názvem Polibek a vždy jde o setkání dvou těl ve společném prostoru. To je pro umělce výzva – jak prolnout dvě těla tak, aby socha byla srozumitelná, ale současně aby byla vhodná do prostoru obývaného lidmi různých názorů. Téma projevované lásky se dá zpracovat něžně, odtažitě, chladně, vyzývavě, naturalisticky, pornograficky, abstrahovaně, symbolicky… Protože u tohoto tématu vždy hrozí kontroverze, dávají sochaři i donátoři přednost méně konfliktním tématům, jakým je rodina s dítětem, matka s dítětem, sportovci nebo partyzáni stojící na dlaň od sebe a samostatné figury. Ačkoli je projevená láska jako souhra protikladů tématem, které dominuje našim životům téměř v každém věku, je chápána jako příliš intimní pro náměstí, vhodná snad do parku či do interiéru.

Před Klicperovým divadlem je umístěna pískovcová skulptura Jaroslava Kolomazníka Milenci. Sochař se narodil v Hodkovicích u Mohelnice v roce 1935. Studoval na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze i na Akademii výtvarných umění. Pobýval v ateliéru těch nejlepších, u profesorů Josefa Wagnera a Vincence Makovského. Řadu let vyučoval na kamenické škole v Hořicích. Je autorem mnoha figur na veřejných prostranstvích osazených v 70. a 80. letech. Web Vetřelci a volavky, který se specializuje na normalizační realizace, ho uvádí jako jednoho z nejfrekventovanějších sochařů. Dobové katalogy vyzdvihují Kolomazníkův smysl pro řád a kompoziční vyváženost.

Skulptura před divadlem je zajímavě tvarově řešená. Klubko údů milenců, vzájemně propletených těl, je sochařsky dobře promyšlené a zvládnuté. Je umístěné přímo na zemi, tak jak je to obvyklé u abstraktních a tvarově redukovaných land-artových realizací. Český termín pozemní sochařství se příliš neužívá, ale tady vcelku sedí. Tímto dynamickým tvarem se Kolomazník zabýval v 60. letech, půlmetrový předobraz ze sliveneckého mramoru a metrová sádra jsou datovány rokem 1966, ale k osazení pískovcové verze před divadlem došlo až o třicet let později, v roce 1996. Instalace a použití sochy vnáší do jejího vyznění problém. Možná prostor můžeme vnímat jako relaxační a intimní, přesto nás zde toto téma trochu zaskočí. Důvodem je mimo jiné usazení na kruhovém útvaru připomínajícím kanalizaci. Něco takového by si Milenci ani ve víru vášně jistě nevybrali. Podivnost si vynutila technická stránka věci, když skulptura měla být použita zároveň jako pítko. Komunikační prostor před divadlem je velmi komplikovaný pro umístění tradičních soch, které mají tendenci soustředit prostor okolo sebe, a a chovají se tak trochu konkurenčně. Přinejmenším zeleň je výborným pozadím pro milostný zápas Jaroslava Kolomazníka.

Informace zpracovala Martina Vítková z Galerie moderního umění v Hradci Králové.

Series Navigation<< Socha svatého Jana Nepomuckého před bývalým palácem Občanské záložny v ulici V Kopečku v Hradci KrálovéSocha Plodnost (Úroda) u vstupu bývalého paláce Záložního úvěrního ústavu na Velkém náměstí v Hradci Králové >>
Tagy